Missie en visie Doarpswurk

Missie en visie Doarpswurk

“Doarpswurk ondersteunt en stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. Doarpswurk legt de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij het dorp zelf neer. Dit doen we door proactieve, innovatieve en toegankelijke ondersteuning te bieden aan dorpshuizen, dorpsbelangen en andere burgerinitiatieven die de gemeenschapszin in dorpskernen versterken. We leveren een zichtbare bijdrage aan duurzame leefbaarheid op het Friese platteland. Onder andere door het Netwerk Duurzame Dorpen, de Energiewerkplaats en nieuwe democratie”.

Wij doen dit vanuit onze overtuiging dat wij houden van Fryslân

Proactief, innovatief, toegankelijk ondersteuning bieden past in het tijdperk van een terugtredende overheid en het steeds meer benutten van de initiatieven van de burgers zelf. Onze doelgroep weet zich vaak prima zelf te redden. Maar soms is net even ondersteuning en advies noodzakelijk en doorslaggevend voor succes. Dan is Doarpswurk beschikbaar; niet om de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemende burger over te nemen, maar om als het noodzakelijk is tijdelijk te ondersteunen en te adviseren.

Onze adviseurs helpen de vrijwillige bestuurders van dorpsbelangen en dorpshuizen. Ook ondersteunen zij andere burgerinitiatieven en waar mogelijk wordt altijd een relatie gelegd met dorpsbelangen. Samenwerking en het delen van kennis en ervaring die aanwezig is in de dorpen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Zie bijvoorbeeld de vraagbaak voor dorpshuizen www.dorpshuizen.nl.

We werken samen met collega-instellingen op het gebied van leefbaarheid, zoals hogescholen en universiteiten, leveren organisatieadvies en behartigen de belangen van dorpen bij gemeenten, provincie en op landelijk niveau.

Benieuwd naar concrete voorbeelden? Kijk verder bij projecten.

Doarpswurk wil ook de overheid ondersteunen bij de nieuwe wijze waarop de ambtenaar en de politicus hun werk moeten uitvoeren. De burger weet steeds meer zelf wat hij wil en kan ook veel zelf. De vraag voor de politiek en ambtenaar wordt nu veel meer hoe met deze nieuwe burger als gelijkwaardige en samenwerkingspartner om te gaan. Momenteel wordt een training voor ambtenaren en politici ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Súdwest Fryslân en Achtkarspelen.

Delen van kennis en ervaring komt ook tot uiting bij het Netwerk Duurzame Dorpen.

Duurzame leefbaarheid is voor Doarpswurk geen loze kreet. Samen met onze formele opdrachtgever Provinsje Fryslân stellen wij dat duurzaamheid voor alle werkzaamheden van Doarpswurk een belangrijk overkoepelend thema is. Of het nu gaat om het renoveren van dorpshuizen, het realiseren van een eigen energiecoöperatie of het organiseren van de zorg, we adviseren altijd over duurzame en haalbare trajecten.
Meer informatie is te vinden op www.netwerkduurzamedorpen.nl en de Energiewerkplaats.

Ben je bestuurder of initiatiefnemer die hulp kan gebruiken, neem dan contact op met een van onze medewerkers of stel je vraag via onze algemene contactgegevens. Dat geldt ook voor algemene informatie, opmerkingen, ideeën en suggesties.

Deel deze pagina: