De Energiewerkplaats Fryslân (EWP), een initiatief van Doarpswurk en de Friese Milieu Federatie, is actief betrokken bij dorpen en buurten die veel stappen hebben gezet richting duurzaamheid. 25 maart, tijdens de bijeenkomst “Wil jij jouw dorp energieneutraal maken” gingen we nog een stapje verder. De dorpen waaronder; Wijnjewoude, Heeg, Koudum, Trynwâlden, Kubaard, Grou, Gaasterland (energie coöperatie) en Baard waren aanwezig bij de aftrap om aan de slag te gaan en hun dorp energieneutraal te maken!

“We hebben informatie van de dorpen verzameld om de behoeftes die er zijn om een dorp energieneutraal te maken duidelijk in kaart te brengen. De dorpen worden vervolgens individueel benaderd om zo een maatwerk proces op gang te helpen. Het spannende in dit traject is dat we het proces niet teveel willen kaderen. Elk dorp kan zijn eigen weg bepalen zodat de planning en acties aansluiten bij de mogelijkheden van het dorp. Dit zorgt enerzijds voor onduidelijkheid maar geeft des te meer mogelijkheden” aldus Jaap Koen Bijma adviseur bij Doarpswurk en tevens mede-organisator van de bijeenkomst Energieneutrale gemeenschappen.

Harryt Dijkman, student van Wageningen Universiteit aan de opleiding ‘Relatie Energie en Ruimtelijke Planning’ had het globale energieverbruik van een aantal deelnemende dorpen in kaart gebracht. Hij gaf daarnaast advies hoe je dit kunt reduceren, bijvoorbeeld door volledig over te schakelen van gas naar elektrisch in een dorp. Ook Koudum en de Trynwalden gaven een presentatie over wat ze allemaal al gedaan hebben om het energieverbruik te reduceren.

Een grote zorg bij alle dorpen is de druk op vrijwilligers. Ze willen graag aan de slag maar het moet wel samen met bewoners en door bewoners anders red je het niet. “Hiervan zijn alle dorpen zich zeer bewust en wij ook: het hebben van een goed idee is slechts het begin” aldus Jaap Koen Bijma. “Op 25 april gaan we op excursie naar Saerbec in Duitsland– een dorp dat al helemaal energieneutraal is. Kennis delen, praktijkvoorbeelden bezoeken en met elkaar in dialoog gaan lijken kleinigheden, maar zijn wat mij betreft de basis om op verder te bouwen. Ik kijk er dan ook ontzettend naar uit om met deze dorpen aan de slag te gaan en samen Saerbec te bezoeken”.

Foto: Saerbec

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Laat een reactie achter