LC: Maak van Friesland Blue Zone

LC: Maak van Friesland Blue Zone

7 maaie 2019


‘Plek waar mensen beter eten, meer bewegen en meer zingeving ervaren’

Hoe maken we van Friesland een Blue Zone, een regio waar mensen bovengemiddeld oud worden? Over die vraag zouden 43 burgers zich moeten buigen.

Althans, dat is wat een groot deel van een groep van 32 professionals dinsdag 23 april jl. in het Provinsjehûs bedacht als input voor een Friese Burgertop in september over positieve gezondheid.

,,In een Blue Zone is heel veel positieve gezondheid, mensen worden er hartstikke oud”, legde duurzaamheidsambtenaar Bouwe de Boer uit. ,,Er zijn vijf geregistreerde gebieden in de wereld, waar de volkeren gemiddeld ouder worden dan op andere plekken. Mensen bewegen er meer, doen meer aan spiritualiteit en zingeving, eten beter, gebruiken geen gif en”, vervolgde hij met een kwinkslag, ,,ze drinken elke dag een glaasje wijn.”

De aanstekelijke stip aan de horizon van Friesland als een Blue Zone als erfenis van de gebruikte energie bij het evenement Culturele Hoofdstad van Europa kwam steeds meer naar boven drijven in de interactieve brainstormsessie van de professionals. Documentairemaker Sippy Tigchelaar had eerder Feanwâldsterwâl aangehaald als een leefgemeenschap waar de thuiszorg eigenlijk niet komt, omdat de mensen elkaar nog kennen en dicht op de natuur wonen. ,,Als er wat is, helpen de buren. De mensen zijn wel ziek, maar voelen zich gezond. Positieve gezondheid gaat om welbevinden.”

Volgens De Boer zijn er veel meer van dat soort plekken in Friesland, zoals zijn eigen woonplaats Akkrum. In wijken bestaat die saamhorigheid net zo goed, vulde strategisch manager Ellen de Bruin van de gemeente Leeuwarden aan. Zingeving en gehoord worden is wat verreweg de meeste aanwezigen zien als belangrijke aspecten voor positieve gezondheid.

,,Alle oude verbanden die voor zingeving zorgden, hebben we overboord gegooid: het onderwijs, de kerk en de vakbond”, signaleerde sociaal geograaf Meindert Schroor. Het vasthouden van de waarden en het eigene dat we nog hebben in Friesland kan verdere vervreemding tegengaan, opperde hij. ,,En een mooie omgeving.”

Niet iedereen is even blij met de benaming Blue Zone, omdat die zou worden geassocieerd met mediterrane en arme gebieden. Onderzoeker Marijn Molema van de Fryske Akademy waarschuwde voor zelfgenoegzaamheid. ,,Alle positieve praat over onze geweldige mienskip kan ten koste gaan van nog meer kinderarmoede, laaggeletterdheid en eenzaamheid. Dat moeten we niet over het hoofd zien.”

Na de professionals gaan een groep politici en een groep ervaringsdeskundigen zich ook nog over het onderwerp positieve gezondheid buigen, voordat er een definitieve vraag wordt voorgelegd aan een groep van 43 burgers. Die worden door het Fries Sociaal Planbureau geselecteerd. De Burgertop is een afgeleide van de Dorpentop die in 2016 is gehouden en een democratisch experiment. Uiteindelijk moet dit leiden tot een concreet voorstel, waarover provinciale staten zich zullen buigen.

Tekst overgenomen van Goos Bies van de Leeuwarder Courant

Deel dit bericht: