Noordelijke training voor dorpsbelangen

Noordelijke training voor dorpsbelangen

13 maaie 2019


 ‘De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie’         

De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op de schop. Binnen de Omgevingswet wordt de Wet op de ruimtelijke ordening samengevoegd met 25 andere wetten die betrekking hebben op de fysieke woonomgeving. De wet zal naar verwachting in 2021 van kracht worden en moet dan bijdragen aan:
– een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
– het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke doelen.

De Omgevingswet vraagt gemeenten straks o.a. om beleid te maken samen met de inwoners. Er komen omgevingsvisies en omgevingsplannen die bestemmingsplannen gaan vervangen.

Hoe kunnen dorpen zich hierop voorbereiden? Wat gaat er veranderen? Voldoet een dorpsvisie als inbreng voor de gemeente? In dorpsvisies gaat het immers vaak niet alleen om ruimtelijke zaken, maar ook om allerlei sociale aspecten, het voorkomen van milieuhinder, het verbeteren van de verkeersveiligheid… etc.

Maar de dorpsvisies kennen natuurlijk ook hun beperkingen omdat ze door dorpsbewoners zijn gemaakt die niet vanzelfsprekend beschikken over alle relevante kennis en ook is de afstemming op ‘buren-niveau’ niet automatisch geregeld via een dorpsvisie. Hoe hebben de voorbeelddorpen het aangepakt en hoe was de samenwerking met de gemeente?

De drie noordelijke dorpenkoepels, Groninger DorpenBOKD en Doarpswurk, hebben samen een cursus ontwikkeld waarin de belangrijkste basisinformatie en goede ervaringen uit de praktijk van dorpen zijn samengevoegd. Kijk verder bij Cursus Omgevingswet en dorpsvisie

Deel dit bericht: