Openstelling tender IMF 21 januari 2019

Openstelling tender IMF 21 januari 2019

27 desimber 2018


De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 21 januari tot en met 15 februari 2019 subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. In deze subsidieronde is ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân. Het Iepen Mienskipsfûns werkt met een tendersysteem. In 2019 worden drie tenders opengesteld:

Van idee tot subsidieaanvraag

De provincie biedt de mogelijkheid uw voorlopige projectidee af te stemmen met een projectadviseur van Streekwurk in uw regio. Samen bekijken we of het idee omgezet kan worden tot een écht project dat in aanmerking komt voor subsidie. Kijk bij de reeds gerealiseerde projecten voor ideeën. Na aanmelding van het idee neemt de adviseur binnen enkele werkdagen contact met u op.

Vragen?

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en begeleiding van het projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de website van Streekwurk. Hier kunt u ook de voorwaarden en toetsingscriteria vinden die van toepassing zijn op de subsidieregeling.

Vragen over uw subsidieaanvraag kunt u stellen aan de afdeling Subsidies van provincie Fryslân, tel. 058 – 292 53 35 of via subsidies@fryslan.frl.

Kijk voor meer informatie met enkele filmpjes op de website!

Deel dit bericht: