Provinciale dorpshuizenregeling 2019

Provinciale dorpshuizenregeling 2019

12 maart 2019


De huidige dorpshuizenregeling is op dit moment een onderwerp van politieke discussie. Doelstelling van het provinciaal bestuur is om de huidige dorpshuizenregeling onder te brengen in het IMF (Iepen MienskipsFûns). Inzet van Doarpswurk is dat de uitgangspunten van de huidige regeling minimaal gehandhaafd blijft.

Het voorstel voor de nieuwe regeling, dan wel de keuzes die nu voorliggen, zijn eind februari onderdeel van politiek debat. U kunt de agenda hieromtrent terug vinden op de site van de provincie Fryslân.  Voor de goede orde is het daarbij van belang dat de huidige regeling zoals die nu gehanteerd wordt tot nader order wordt gehandhaafd. Lopende trajecten dan wel aanvragen zullen dus volgens de huidige dorpshuizenregeling worden beoordeeld en vastgesteld.

Heeft u vragen, dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.
Dit kan telefonisch via 0566-625010 of mail: info@doarpswurk.frl

Zie ook besluit van 29 januari, punt 4 op de website van de provincie:
https://www.fryslan.frl/bestuur/besluiten-gedeputeerde-staten_3247/item/besluitenlijst-gedeputeerde-staten-29-januari-2019_16438.html

Deel dit bericht: