Afscheid van stagiair Joost Houtsma

Afscheid van stagiair Joost Houtsma

19 november 2019


Van 2 september tot en met 15 november 2019 heb ik stage gelopen bij Doarpswurk. Deze stage ging uit van de opleiding Management van de Leefomgeving aan Van Hall Larenstein. Tijdens deze opleiding leer je om verschillende partijen die betrokken zijn bij een project samen te brengen en al hun behoeften en wensen zoveel als mogelijk te verwerken in dit project. Een onderdeel van deze opleiding is het thema leefbaarheid, laat Doarpswurk nu net een organisatie zijn waar dit thema centraal staat.

Tijdens de stage ben ik het meest betrokken geweest bij een opdracht ten behoeve van De Arkbak. De Arkbak is handboek, ontwikkeld door Tabe Wolter en Freija de Jong, met methoden om burgers te betrekken. Ik heb gezocht naar zoveel mogelijk voorbeelden van burgerparticipatieprojecten, die een positief verhaal kennen. Binnen deze projecten zitten verscheidene elementen waarom deze een positieve uitwerking hebben. Van deze elementen kan worden geleerd en De Arkbak kan hiermee worden versterkt en verbeterd. Al met al is deze opdracht een goede kans geweest om ook mijn kennis op dit gebied uit te breiden. Omdat ik tijdens de opleiding erg bezig ben met het betrekken van burgers bij projecten, is dit alles zeer welkom.

Naast al het bovenstaande kijk ik positief terug op de afgelopen periode en wil ik graag iedereen bedanken voor de tijd die ik bij Doarpswurk heb gehad! Deze stage heeft er daarnaast voor gezorgd dat ik het thema leefbaarheid erg leuk ben gaan vinden en dat ik hier in de toekomst wel meer mee wil gaan doen!

Tekst: Joost Houtsma

De reactie van de stagebegeleider: Riejanne Bouma

Een stage die ook echt iets oplevert naast een mooie persoonlijke ervaring is prachtig!
Dat is Joost echt gelukt in de periode dat hij bij Doarpswurk aanwezig was.

Freija de Jong en Tabe Wolter hebben mooie aanvullingen voor De Arkbak in handen gekregen door deze stage, ook nieuwe inzichten door het doel van het handboek tijdens overleg met z’n vieren te bespreken.

 Joost Houtsma heb ik deze stageperiode mogen begeleiden. IJverig, gedisciplineerd en super zelfstandig, dat laatste was maar goed ook; de stage begeleiding vond namelijk veelal plaats tijdens het carpoolen, dan bespraken we zijn persoonlijke leerdoelen en de inhoudelijke vorderingen. Vervolgens ging Joost op kantoor aan de slag en ik door naar een afspraak. Het hele team heeft Joost goed kunnen leren kennen, door de afgenomen interviews en het contact tussendoor. Veel interesse voor het werk van de adviseurs en het bijwonen van overleggen en bijeenkomsten hebben opgeleverd dat voor Joost Leefbaarheid is gaan Leven en het werk dat Doarpswurk doet ook!

Veel succes Joost, je doet het super!

Riejanne
Adviseur Doarpswurk

Deel dit bericht: