Anders kijken naar eenzaamheid in dorpen

Anders kijken naar eenzaamheid in dorpen

11 juni 2019


Hoe ga je om met eenzaamheid in je dorp? Een vraag die actueler wordt, nu de zorg zich steeds meer naar de thuisomgeving verplaatst. Netwerk Zorgzame Dorpen organiseert samen met Sûnenz en NHL Stenden Werkplaats Sociaal Domein een themabijeenkomst hierover.

Netwerk Zorgzame Dorpen – geïnitieerd vanuit Doarpswurk – is een netwerk en podium van zorginitiatieven in dorpen waar kennis en ervaringen kunnen worden gedeeld. Sûnenz biedt activiteiten en projecten met als basis een actieve levensstijl waarin voeding, bewegen en leefplezier centraal staan.

De activiteiten van Sûnenz worden vaak vanuit locaties van ZuidOostZorg georganiseerd, zoals verpleeghuis Neibertilla in Drachten waar Sûnenz is gehuisvest. ‘Maar we gaan ook steeds meer op zoek naar wat er in wijken en dorpen gebeurt en of we daar ook kunnen samenwerken’, vertelt beleidsadviseur Inez Overwijk. ‘Binnen dorpshuizen worden ook initiatieven ontplooid, bijvoorbeeld voor ouderen. Wij kunnen met onze kennis en ons netwerk hierin ondersteuning bieden als daar vraag naar is.’ Zo is de link met het Netwerk Zorgzame Dorpen gelegd. ‘De kracht is om samen te werken en kennis te delen.’

Met adviseurs Eddy Lania en Titus Sijmonsma van Doarpswurk werd gezocht naar een thema voor een gezamenlijke bijeenkomst en dat werd eenzaamheid. Een onderwerp dat ook in dorpen speelt en best lastig is, want hoe krijg je deze groep in beeld en hoe bereik je ze? Programmamanager Michel Dijkman van Sûnenz: ‘Een sociaal netwerk is erg belangrijk en activiteiten helpen daarbij. Je gaat bijvoorbeeld niet alleen naar een koor om te zingen, maar ook om mensen te ontmoeten en ergens bij te horen. Daarom is een dorps- en buurthuis waar dingen worden georganiseerd ook zo belangrijk.’  ‘Maar de oplossing ligt niet altijd in het aanbieden van activiteiten’, nuanceert Overwijk. ‘Dat is vaak ook niet wat mensen die te kampen hebben met eenzaamheidsproblematiek zoeken. Ze willen van waarde zijn. Iedereen heeft iets te brengen, ook de persoon die thuis zit. En dat kom je alleen te weten door met degene in gesprek te gaan en te ontdekken wat dat is.’ Dat laatste delen de docenten, Ieta Berghuis en Richtje Boomsma van de NHL Stenden hogeschool. Zij hebben de workshop ‘Anders kijken naar Eenzaamheid’ ontwikkeld waarin ze kennis delen over eenzaamheid en ook hun visie op omgaan met eenzaamheid. Een visie waarin ‘de grijze kracht’ centraal staat.

Sûnenz heeft een programma ontwikkeld waarmee belangstellenden op dorps- en wijkniveau mensen met een zorgvraag kunnen herkennen en kunnen helpen deze in te vullen: de Master van Sûnenz. Ieta Berghuis en Richtje Boomsma van NHL Stenden hebben de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd over het onderwerp en laten de deelnemers aan de workshop op een andere manier kijken naar het thema.

Adviseur Eddy Lania van Doapswurk is blij met de samenwerking met Sûnenz en NHL Stenden Werkplaats Sociaal Domein. ‘NHL Stenden Hogeschool heeft de inhoudelijke expertise, Sûnenz de kennis en ervaring uit de praktijk en wij hebben met Netwerk Zorgzame Dorpen een netwerk en podium waar die kennis gedeeld kan worden. Het is een mooie driehoeksrelatie waarin we elkaar kunnen versterken.’

De workshop ‘Anders kijken naar eenzaamheid’ is op dinsdag 18 juni van 17.00-20.30 uur in Sûnenz Centrum, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten. De workshop is bedoeld voor vertegenwoordigers van dorpsbelangen, dorpshuizen & mfc’s en dorpencoördinatoren.

Deel dit bericht: