Anita Andriesen Prijs 2017

Anita Andriesen Prijs 2017

20 maart 2017


Provincie Fryslân en ARK Fryslân nodigen een ieder uit om een persoon, instantie of groepering die zich in ruime mate inzet of heeft ingezet voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân te nomineren voor de:

Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2017

Ouvreprijs
De Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit is een oeuvreprijs, die in 2010 voor het eerst werd uitgereikt. Deze provinciale prijs wordt nu, in 2017, voor de derde maal uitgeschreven met als doel een impuls te geven aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. De winnaar verdient allereerst erkenning en waardering voor zijn inzet om Fryslân mooi te houden en krijgt hiervoor een uniek aandenken en tevens een prijs van € 10.000. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van een publieksevenement rondom het voorbeeldproject van de winnaar. Zo kunnen de inwoners van Fryslân ook kennis maken met ruimtelijke kwaliteit vanuit perspectief van de winnaar.

Thema
Dit jaar is de Anita Andriesen Prijs voor de Ruimtelijke Kwaliteit gekoppeld aan het thema ‘Transitie en Samenwerking’. Transitie is de fundamentele verandering in de manier waarop de samenleving basale functies zoals vervoer, voedselproductie, wonen, de energievoorziening of de zorg, invult. Transities gaan samen met veranderingen in de structuur of het ‘regime’. Steeds meer burgers nemen zelf het heft in handen en vormen een beweging die de maatschappij ingrijpend zal veranderen. Veranderingen en ontwikkeling vinden veel vaker van onderop plaats. Samenwerking is essentieel voor het goed en duurzaam benutten van de schaarse ruimte, het vraagt om een integrale aanpak. Nieuwe vormen van samenwerking leiden tot structurele veranderingen: daar waar verschillende disciplines elkaar vinden ontstaat transitie.

Nomineer uw kandidaat!

Voor de Anita Andriesen prijs zoekt de jury een persoon, organisatie of groep die een stuwende bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân, binnen het thema ‘Transitie en
Samenwerking’. De genomineerde is daar in de afgelopen vijf kalenderjaren in Fryslân mee bezig geweest.

Kent of bent u deze persoon, organisatie of groep? Nomineer deze dan voor de Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2017. Nomineren kan tot 1 mei 2017 via de website

Deel dit bericht: