Besturen zetten saamhorigheid Hemelum op de kaart

Besturen zetten saamhorigheid Hemelum op de kaart

8 maart 2020


In het voorjaar van 2019 zijn de besturen van dorpshuis De Begine en dorpsbelang bijna volledig vernieuwd. Aan de reorganisaties ligt meer dan alleen een natuurlijk verloop ten grondslag. Ook betekenisvolle verschillen van inzicht rondom een lokale discussie, stond een toekomstbestendige samenwerking binnen de voormalige besturen in de weg. De Hemelumer gemeenschap laat van zich horen en roept op tot meer saamhorigheid in het dorp. De huidige besturen zijn nu bijna een jaar in bedrijf. Op wat voor jaar kijken de voorzitters terug en lukt het om de sociale cohesie in het dorp verbeteren?

Niet lang nadat de leden van Dorpsbelang het vernieuwde bestuur hebben benoemd, roept zij de Hemelumers op om samen met haar invulling te geven aan het nieuwe dorpsplan. Het vijfkoppige bestuur vindt een ‘plan’ prettiger klinken dan een ‘visie’. John Lorist, voorzitter: “Een plan kun je uitvoeren. Over een visie kun je eindeloos blijven discussiëren.” In Hemelum wordt met een duidelijk signaal op de oproep gereageerd. Het verzoek brengt twee handen vol ideeën, met een opvallende rode draad: meer saamhorigheid in het dorp.

John: “Wanneer je een stokje overneemt, weet je van te voren niet wat je te wachten staat. Aan de ene kant wil je de ideeën die onder het nieuwe bestuur ontstaan, vorm gaan geven en uitvoeren. Aan de andere kant zijn er nog lopende projecten, die veel tijd en aandacht vragen. We worden enthousiast gevoed en zeker ook kritisch gevolgd door betrokken dorpsgenoten.”

Sociaal contact, het gevoel ergens bij te horen, is een fundamentele behoefte van de mens. Saamhorigheidsgevoel ontstaat niet vanzelf. Er is een plek nodig waar mensen elkaar kunnen treffen, iets met elkaar kunnen ondernemen of delen. ‘Een manier vinden om meer saamhorigheid in het dorp te krijgen’ was niet eerder zo expliciet bij Dorpsbelang neergelegd. “Wij zijn daar direct mee aan de slag gegaan.”

Hemelum, gelegen tussen De Morra en de Gaasterlandse heuvelen, telt in 2019 zo’n 500 inwoners. Een vijfde deel daarvan is jonger dan 15 jaar, ruim de helft is 45 jaar en ouder (bron: allecijfers.nl/buurt/hemelum-sudwest-fryslan, gebaseerd op cijfers van het CBS). Naast basisschool De Barte, de Hervormde Kerk en het Russisch Orthodox Klooster, is dorpshuis De Begine een van de sociale ontmoetingsplekken in Hemelum.

Nog voor het zomerreces van 2019, wordt het bestuur van De Begine door Dorpsbelang benaderd met de vraag om mee te denken over een invulling voor die sociale behoefte vanuit het dorp. Bertha Meijer is sinds 2018 voorzitter van het bestuur van Stichting dorpshuis De Begine, dat zeven bestuursleden telt. Bertha: “Samen met de beheerders zet De Begine zich al jaren in om door meer dorpsgenoten te worden gevonden en gebruikt. We kunnen goed merken dat die inzet loont, want er is een toenemende opkomst bij onze vaste activiteiten zoals de koffieochtend, het samen eten en klaverjassen. We zien het ook aan nieuwe initiatieven die ontstaan.”

Een van die nieuwe initiatieven is het handwerkcafé. Het idee ontstaat na afloop van de maandelijkse koffieochtend in januari. Een dorpsgenoot heeft haar breiwerk meegenomen en vertelt dat ze in haar vorige woonplaats nauw betrokken was bij sociale activiteiten ter voorkoming van eenzaamheid. Naast dat ze veel kennis heeft van handwerken en deze kennis graag uitwisselt met andere liefhebbers, ziet ze in het handwerkcafé ook een meerwaarde in het sociale contact tussen de mensen die aanschuiven. Elkaar ontmoeten, bezig zijn met eigen werkstukken en tips delen. Vanzelf komen de gesprekken op gang bij een kop koffie of thee.

Om meer ruimte te bieden voor sociale activiteiten, heeft de bovenruimte van het dorpshuis met beperkte middelen en inzet van vele vrijwilligers een fraaie make-over gekregen. Tijdens het feestelijk inluiden van het nieuwe jaar is de sfeervolle ruimte aan het dorp gepresenteerd. Voor een schappelijke bijdrage, inclusief koffie of thee, is deze ruimte te gebruiken voor sociaal-culturele initiatieven vanuit het dorp. Ook wordt de ruimte verhuurd voor commerciële doeleinden.

Naast het voorzien van huisvesting en activiteiten die passen bij de maatschappelijke behoeftes, is het bestuur van De Begine ook verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van het dorpshuis. Stapsgewijs zullen de komende jaren de tarieven voor onder andere verhuur van de ruimtes worden aangepast totdat ze marktconform zijn. Om te voorzien in de toenemende vraag van gebruikers, is er binnenkort ook WiFi beschikbaar.

Beide voorzitters zien de constructieve samenwerking tussen de twee besturen als een win-win situatie: het is én goed voor het saamhorigheidsgevoel én belangrijk voor het voortbestaan van het dorpshuis. John: “Mijn ideaalplaatje is een doordeweekse avond waarop meerdere verenigingen of groepen uit Hemelum in het dorpshuis aanwezig zijn. Na afloop van de eigen activiteiten kan men elkaar in een informele setting ontmoeten aan de bar.” Bertha ziet dat dit nu al aan het ontstaan is. Ze zegt: “Er is nóg een ruimte in het pand waaraan een nieuwe invulling zal worden geven. Dat willen we graag samen met het dorp doen. We nodigen de Hemelumer jeugd uit om hierover mee te denken, want ook voor hen wil De Begine een sociale ontmoetingsplek zijn. Zodra we onze jongeren in huis hebben, zijn we geslaagd.”

De Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Hemelum wordt gehouden op vrijdagavond 27 maart in dorpshuis De Begine. Geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom. Kijk op www.hemelum.nl voor meer informatie en de activiteitenkalender.

Tekst aangeleverd door Ilse Vessies-Meij
Foto: Pixabay

Deel dit bericht: