Bijeenkomst over Omgevingswet, omgevingsvisies en omgevingsplannen

Bijeenkomst over Omgevingswet, omgevingsvisies en omgevingsplannen

30 oktober 2019


De Omgevingswet, omgevingsvisies en omgevingsplannen. Wat is het, wat gaat er veranderen en wat is de rol van dorpsbelangen hierin? Doarpswurk organiseert dit najaar vier regiobijeenkomsten over dit onderwerp. In Kollumerzwaag beet de regio Noordoost op maandag 28 oktober de spits af.

De bijeenkomst is een vervolg op de training ‘De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie’ die Doarpswurk de afgelopen zomer in Tolbert gaf in samenwerking met de dorpenkoepels Groninger Dorpen en BOKD. De vier bijeenkomsten gaan dieper in op de regionale situatie.

De basis is echter gelijk: op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Met deze nieuwe wet komen veel bestaande regels en verordeningen te vervallen. De invulling van de leefomgeving wordt nu nog geregeld in landelijke, provinciale en gemeentelijke visies en plannen. In de nieuwe Omgevingswet staat ‘een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit’ centraal. Wat dat is, is aan de dorpsbewoners zelf om mee te bepalen. De nadruk ligt daarbij veel meer op gebiedsontwikkeling en initiatieven vanuit de bevolking.

Het zijn dus niet meer de ambtenaren van de gemeente die plannen bedenken, maar de initiatiefnemers uit de dorpen. En dat is een proces dat aan beide kanten moet groeien, was de boodschap van adviseur Eddy Lania van Doarpswurk. ‘Hoe kun je er samen wat van maken, daar gaat het om.’ Dat samenwerken wordt al gedaan in sommige dorpen. Kollumerzwaag en Veenwouden werken bijvoorbeeld aan een dorpsvisie waarbij niet alleen het dorp wordt betrokken, maar ook de dorpencoördinator van de gemeente. Hoe de visie wordt ingevuld en geïmplementeerd in de concept omgevingsvisie van de gemeente en wat ieders rol bij uitvoering ervan is, dat is voor alle partijen nog een zoekplaatje, erkende voorzitter Douwe Keegstra van dorpsbelang.

Wat willen we als dorp en hoe gaan we dat organiseren? Die vraag wordt in de Omgevingswet belangrijker. Adviseur Riejanne Bouma van Doarpswurk gaf aan dat voor het antwoord verschillende stappen kunnen worden gezet. Als eerste is het belangrijk om te inventariseren wat ‘de omgeving’ is. Meestal is dat een dorp, maar het kan ook een cluster van dorpen zijn. Daarna is het belangrijk om te bepalen wie bij de planvorming moeten worden betrokken. Een regiegroep met afgevaardigden uit het verenigingsleven, de school, de gemeente en ondernemers bijvoorbeeld heeft een groot netwerk en bereik. Om het dorp vervolgens bij de visievorming te betrekken, zijn verschillende methodes beschikbaar. Doarpswurk kan hierbij helpen.

Veel dorpen hebben al ervaring met een dorpsvisie of andere plannen, zo bleek op de bijeenkomst in Kollumerzwaag. De grote frustratie is de bezuinigingsslag van gemeenten, waardoor plannen op de lange baan worden geschoven. Er zullen prioriteiten gesteld moeten worden en ook daar is samenwerking met de gemeente belangrijk. ‘Je zult de balans moeten vinden tussen wat je wilt en wat mogelijk is.’

Rode draad van de bijeenkomst was de samenwerking met de gemeente die soms nog erg star en moeizaam blijkt te zijn, maar die voor de Omgevingswet cruciaal is. ‘Het gaat hier steeds over ‘we’ en ‘ze’’, constateerde Riejanne Bouma. ‘Daar moeten we vanaf. Zowel bij gemeentes als bij dorpen.’ Wederzijds begrip en een gezamenlijke, integrale aanpak van plannen, waarbij het initiatief bij de dorpen zelf ligt, daar gaat het om. En dat is nieuw, zowel voor gemeenten als voor dorpsbelangen. Al valt dat laatste nogal mee, zo constateerde Johannes Lankester van Netwerk Duurzame Dorpen (NDD). ‘Wij zien binnen NDD al jarenlang dat dorpen integraal aan het denken zijn. Op zich gaat daar niet zoveel veranderen. Het is nu aan de provincie en gemeenten om mee te gaan in die integrale gedachte.’

Eddy Lania: ‘Er worden al veel dorpsvisies gemaakt, daarin gaat niets veranderen. In de Omgevingswet krijgen zowel de gemeente als initiatiefnemers een andere rol. Wees je daarvan bewust en maak er gebruik van.’

De andere bijeenkomsten over de Omgevingswet worden gehouden op:
ZW: 13 november; MFC De Driuwpôlle, Lynbaen 15, Woudsend Aanmelden
NW: 20 november; Dorpshuis De Rede, Hoofdstraat 4 te Ried Aanmelden
ZO: 27 november; Dorpshuis De Kiekenhof, Molenweg 29 te Nieuwehorne Aanmelden

Deel dit bericht: