Informatie bijeenkomsten ‘Doarpshuzen mei in duorsume takomst’

Informatie bijeenkomsten ‘Doarpshuzen mei in duorsume takomst’

25 februari 2016

Dorpshuizen en wijkgebouwen in de regio Zuidwest Fryslân maken zich klaar voor de toekomst

Tot nu toe hebben 32 dorpshuizen hebben zich aangemeld voor het traject EPA en 15 aanmeldingen voor het traject Toekomstbestendige dorpshuizen. Minne Hovenga is blij met de animo: “Deze dorpshuizen krijgen de mogelijkheid in 2016 professioneel advies in te winnen over het energieverbruik en de exploitatie van hun gebouw onder de loep te nemen. Dit levert een aantal maatregelen op om uiteindelijk kosten te besparen.” 

Wat betekent dit project voor een dorpshuis?
Het project bestaat uit twee adviestrajecten die gratis worden aangeboden, namelijk:

  • Een zogenaamd EPA- U traject (Energie Prestatie Advies- Utiliteitsbouw). Hiervoor wordt bij het dorpshuis geïnventariseerd wat de bouwkundige staat van het gebouw is en hoe met welke middelen en ingrepen de energieprestatie verbeterd kan worden.
  • Daarnaast krijgt een aantal dorpshuizen de mogelijkheid om deel te nemen aan het onderdeel toekomstbestendige dorpshuizen. Hierbij gaat het niet alleen om een analyse van de (financiële) exploitatie, maar ook over de functie in het dorp en omgeving en de prestaties op het gebied van duurzaamheid. De inventarisatie hiervan is de basis voor het bepalen van een toekomstbeeld voor het dorpshuis.

Dorpshuizen uit de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren kunnen zich tot uiterlijk 1 april a.s. aanmelden bij Doarpswurk. De adviestrajecten starten begin maart.

Projectorganisatie
Het project ‘Doarpshuzen mei in Duorsume Takomst’ is opgezet door Doarpswurk in nauwe samenwerking met Streekwurk Zuidwest Fryslân, het samenwerkingsverband van de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân.

Op verzoek van de aanwezigen staan hieronder de presentaties in chronologische volgorde.
WELKOM

Pilot-‘Doarpshuzen-mei-in-Duorsume-takomst’

Presentatie-DorpStroom
Robert den Ouden  (tel. 0512-745030,  robertdenouden(@)sportstroom.nl)

Presentatie-Vizier-APD
Edwin Broekhof en Ali van der Pol  (tel. 06-23836113, ali(@)apdprojecten.nl )

Presentatie-Hitzum-Chris-Kramer
Chris Kramer,   chris.kramer(@)ziggo.nl

Nog enkele tips uit het publiek:
*Voor een financiële bijdrage voor een traject van de dorpshuizen kan men wellicht een beroep doen op het fonds Stichting 1816. De informatie kunt u vinden op hun website
*Tevens werd de cursus fondsenwerving genoemd als hulp bij het zoeken naar subsidiepotjes. Doarpswurk heeft samen met andere partijen begin 2015 die workshop op diverse locaties georganiseerd. Het Werkboek Geldzorgen..zorgen voor geld 2014 staat sinds die tijd ook online op onze site.

De headerfoto is van Joachim de Ruijter

Deel dit bericht: