Canons Friese dorpen komt naar u toe

Canons Friese dorpen komt naar u toe

29 september 2018


Op 19 januari 2018 is het project Canons van de Friese Dorpen en Steden afgetrapt in Jirnsum door Foppe de Haan (zie foto). Nu de zomer voorbij is wordt de draad van het project weer opgepakt. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van vier informatieavonden. Deze informatieavonden zullen plaatsvinden op vier woensdagavonden in november. De locaties zullen naar verwachting in Dokkum, Franeker, Jubbega en Sneek zijn.

Het project in het kort
Deelnemende dorpen en steden kunnen op de website hun eigen historische canon schrijven. Deze historische dorps- of stadscanon is bloemlezing zijn van alle gebeurtenissen, omstandigheden en mensen die een dorp of stad hebben gemaakt tot wat het tegenwoordig is.

Verdere ontwikkelingen rond het project
De website is geheel vernieuwd. De lay-out is gemoderniseerd. Er zijn nieuwe functies aan toegevoegd voor de canoncommissies en de gebruiksvriendelijkheid is vergroot. Daarnaast kan de redactie nu beschikken over handige hulpmiddelen, waarmee effectief met de deelnemende canoncommissies en geïnteresseerden in de dorpen en steden kan worden gecommuniceerd.

Programma informatie avond
Voor de pauze zal een inspirerende spreker een boeiend verhaal houden over de historie van de regio en de inliggende dorpen en steden. Aansluitend zal inhoudelijke informatie over het project en de aanpak worden gegeven. Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen en uitleg over de aanmeldingsprocedure en het maken van canonvensters. Ook zullen voorbeelden van dorpscanons worden getoond.

Aanmelden
Als u interesse heeft in het project en een van de informatieavonden wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via de website Canon voor de Friese dorpen en steden. Wees er wel snel bij want het aantal plaatsen is beperkt. Per avond kunnen ongeveer 70 personen aanwezig zijn. De avond is bedoeld voor leden van lokale historische verenigingen, plaatselijke belangen en iedereen die verder begaan is met de lokale historie en het documenteren hiervan.

De bijeenkomst in Franeker is inmiddels gepland.
Deze vindt plaats in de Franeker Academie op 28 november vanaf 19:30 uur.
Locatie is de Botniastins aan de Breedeplaats te Franeker, inloop rond 19:00 uur.

Foto: Niels de Vries

Deel dit bericht: