Compensatie kosten Videma voor dorps- en buurthuizen voor gedwongen coronasluiting

Compensatie kosten Videma voor dorps- en buurthuizen voor gedwongen coronasluiting

16 november 2020


Van 15 maart tot 1 juni van dit jaar waren de deuren van de buurt- en dorpshuizen i.v.m. corona, op last van de overheid gesloten. Dorps- en buurthuizen waar muziek ten gehore wordt gebracht en/of televisieprogramma’s worden vertoond moeten hiervoor betalen maar hebben in deze maanden geen gebruik kunnen maken van hun licentie bij Buma, Sena en/of Videma.

Van de compensatieregeling i.v.m. de gedwongen coronasluiting die deze Collectieve Belangenorganisaties (CBO’s) hebben opgesteld, waren buurt- en dorpshuizen eerst uitgesloten. Naar aanleiding van een brief die de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) en LSA bewoners hebben geschreven om hier tegen te protesteren, is daar verandering in gekomen. Sena en Buma zullen de komende weken op basis van de licenties de compensatie uitvoeren.

Inventarisatie buurt- en dorpshuizen in Fryslân
Videma kan uit haar klantenbestand niet herleiden welke accommodaties in de categorie ‘buurt- en dorpshuizen’ vallen. Men heeft daarom de provinciale ondersteuningskoepels gevraagd een lijst aan te leveren van buurt- en dorpshuizen die een licentie hebben bij Videma.
Wanneer jullie buurt- of dorpshuis een Videma licentie heeft en jullie willen in aanmerking komen voor compensatie, vragen we jullie naam dorpshuis, adres en licentienummer van Videma door te geven aan jullie eigen provinciale koepelorganisatie. Op deze manier kan jullie dorps- of buurthuis voor de compensatieregeling aangemeld worden. Het licentienummer vind je op de factuur van Videma. Let op!
Het gaat bij deze inventarisatie dus alleen om de Videma licenties!

Tekst grotendeels overgenomen van de website Dorpshuizen.nl waar veel informatie betreffende Buma, Sena en Videma is te vinden op de Vraagbaak van Dorpshuizen.nl.

Aanleveren van de gegevens kan tot 7 december 2020. Er is geen mogelijkheid om op een later moment voor de compensatie in aanmerking te komen.

Deel dit bericht: