Denk mee over alternatief vervoer in daluren!

Denk mee over alternatief vervoer in daluren!

17 februari 2020


“Voor het project BûtenGewoan Berikber hebben inwoners van Fryslân vorig jaar mee kunnen denken over het openbaar vervoer op het platteland. Hoe blijven dorpen bereikbaar? Wat willen de reizigers?”
Het eerste deel van dit project is afgerond in juli 2019. Bekijk de resultaten op de website van BûtenGewoan Berikber.

In 2020 veranderen buslijnen in Midden-Fryslân, daarom start provinsje Fryslân deze maand met het tweede deel.

Bussen die buiten de spits rijden zijn namelijk vaak (bijna) leeg. Dat is zonde. Vanaf december 2020 veranderen de buslijnen 35 (tussen Franeker, Winsum en Sneek), 93 (tussen Sneek en Leeuwarden) en 94 (tussen Reduzum en Sneek) in zogenoemde spitslijnen. Dit betekent dat deze bussen in de spitsuren blijven rijden, maar in de daluren komen te vervallen. De provincie roept bewoners en/of busreiziger, van harte uit om mee te denken over alternatief vervoer tijdens de daluren.

De volgende bewonersavonden zijn gepland (van 19:15-21:30 uur):

  • Dinsdag 25 februari in Dorpshuis De Trijesprong, Buorren 30 in Raerd (focus op lijn 94)
  • Woensdag 26 februari in Dorpshuis De Tysker, Skuorrehôfwei 2a in Easterwierrum (focus op lijn 93)
  • Donderdag 27 februari in MFC De Jister, It Hynstewaed 15 in Easterlittens (focus op lijn 35)

Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen? Neem dan contact op met Femke de Jong via provincie@fryslan.frl of bel met 058 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

Deel dit bericht: