Derde tender Iepen MienskipsFûns open 16 september 2019

Derde tender Iepen MienskipsFûns open 16 september 2019

29 augustus 2019


De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen MienskipsFûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. In 2019 kan er nog op één moment subsidie uit het IMF worden aangevraagd (vanaf 16 september tot en met 11 oktober). 

Bijvoorbeeld: Het Iepen MienskipsFûns Noardwest-Fryslân verstrekte in de tweede tender van 2019 subsidie aan 27 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van ruim 650.000 euro in de leefbaarheid van deze regio.

Project ‘Pleed’
Een van de projecten is project Pleed, waarbij wol van de Leeuwarder schaapskudde tot dekentjes, ‘pleeds’, wordt verwerkt. Wol is een groot cultuurhistorisch goed van Fryslân; het was door de eeuwen heen een groot handelsmerk van onze provincie. Project Pleed wil het bewustzijn vergroten op het gebied van duurzaamheid, onze natuurlijke omgeving en onze grondstoffen. De bijdrage vanuit het IMF is € 6.385,-, het project kost € 17.784,-.

Iepen MienskipsFûns
In 2019 kan van 16 september tot en met 11 oktober weer subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf.
Ook is subsidie vanuit de Europese LEADER-regeling mogelijk voor inwoners in Noardwest- en Noordoost-Fryslân. Deze regeling is geopend van 16 september tot en met 25 oktober 2019.

Wat: subsidie Iepen MienskipsFûns
Wanneer: van 16 september t/m 11 oktober 2019
Voor wie: inwoners met een goed idee voor hun dorp of wijk

Van idee tot subsidieaanvraag
Om inzicht te krijgen of uw projectidee voor subsidie in aanmerking komt, biedt de provincie u de mogelijkheid uw projectidee af te stemmen met een projectadviseur van Streekwurk in uw regio. Samen kijken we hoe we van uw projectidee een subsidieaanvraag kunnen maken. U kunt bij het projectbureau ook terecht voor advies en vragen over de IMF-subsidie.

Wist u dat?
Binnen het Iepen Mienskipsfûns kunnen niet alleen stichtingen, verenigingen en coöperaties, maar ook vijf natuurlijke personen gezamenlijk een aanvraag indienen. Deze manier van aanvragen komt voor wanneer een initiatief geen aansluiting heeft bij een stichting of vereniging of nog helemaal in de kinderschoenen staat. Zo’n initiatief kan bijvoorbeeld een pilot of onderzoek zijn. Bij een bepaalde uitkomst kan er best reden zijn om daarna wel een stichting of vereniging op te richten en activiteiten te ontplooien op basis van de opgedane ervaringen in de onderzoeksfase. Kortom, het IMF biedt ook kansen voor natuurlijke personen, zolang het initiatief aansluit bij de doelen van het IMF. Vijf natuurlijk personen kunnen maximaal € 10.000 subsidie aanvragen

Tekst & foto: project Pleed in Noardwest-Fryslân, provinsje Fryslân

Deel dit bericht: