Diverse subsidieregelingen via Streekwurk opengesteld

Diverse subsidieregelingen via Streekwurk opengesteld

8 september 2019


Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen vanaf 16 september 2019 subsidie aanvragen bij Streekwurk. Streekwurk coördineert diverse subsidieregelingen die initiatieven vanuit de mienskip steunen. In deze subsidieronde is bijna 3,5 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.

Fan ûnder op
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Doel is om bij te dragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid te bevorderen en de werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren.

Streekwurk is een samenwerking tussen provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten. Bij de vijf projectbureaus, verspreid over de provincie, kunnen initiatiefnemers terecht voor informatie, ondersteuning en antwoord op hun vragen. Meer informatie is te vinden op www.streekwurk.frl

Subsidieregelingen op maat
Voor initiatieven in heel Fryslân is subsidie vanuit het Iepen MienskipsFûns (IMF) beschikbaar. In de regio’s Noordoost en Noordwest is daarnaast subsidie vanuit de Europese regeling LEADER beschikbaar. Voor projecten in het Waddengebied geldt de regeling Budget Lokale Innovatie (BLI).
Aanvragen voor IMF moeten uiterlijk 11 oktober binnen zijn, voor LEADER kan dit t/m 25 oktober, voor BLI is 13 december de laatste dag.

Tekst: provinsje Fryslân
Foto: 
Leonie Blaak-de Boer

Deel dit bericht: