Doarpswurk zoekt 2 nieuwe bestuursleden die van Fryslân houden

Doarpswurk zoekt 2 nieuwe bestuursleden die van Fryslân houden

18 december 2020


Het bestuur en team van Doarpswurk staan midden in de sterk veranderende samenleving. Belangrijk, omdat de overheid zich meer terugtrekt, bijvoorbeeld uit de ondersteunende en begeleidende functies. Het initiatief moet steeds meer van de burger zelf komen. Doarpswurk ondersteunt en stimuleert initiatieven van onderop, die de leefbaarheid binnen de Friese gemeenschap versterken. Het ‘doarpswurk’ is vrijwilligers in hun kracht zetten voor een goede en gezonde toekomst voor hun leefomgeving. We beogen de sociale cohesie, zelfsturing en het sociaal-ondernemerschap van de Friese gemeenschap te behouden en te versterken. De verantwoordelijkheid en het eigenaarschap ligt bij de gemeenschap zelf.

Het team van Doarpswurk begeleidt vrijwilligers in dorpen hierbij, met passie, duurzaam en in nieuwe samenwerkingsvormen met provincie, gemeente en andere netwerkpartners.
Het bestuur van Stichting Doarpswurk bestaat uit 5 bestuursleden, waarvan de secretaris en een bestuurslid gaan aftreden wegens het verlopen van hun bestuurstermijn.

Profielkenmerken bestuurslid Doarpswurk waarbij affiniteit wordt gevraagd voor onderstaande elementen (zonder daarbij de verwachting te hebben dat aan alle onderdelen wordt voldaan):
• het kunnen onderschrijven van de doelstelling en de functie van Stichting Doarpswurk;
• binding hebben met leefbaarheid, van met name het platteland, van Fryslân;
• het in bestuursverband zorgdragen voor goede omstandigheden waarbinnen de directeur kan functioneren;
• beschikken over algemene bestuurlijke vaardigheden en vergelijkbare bestuurlijke ervaring bij voorkeur in relatie met plattelandsorganisaties;
• besturen in collegiaal teamverband en inzet tonen voor een plezierige werkomgeving;
• aanspreekbaar zijn op aspecten als integriteit, belangenverstrengeling, verantwoordelijkheidsgevoel;
• inzicht hebben in de eisen van kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid waaraan een organisatie als Doarpswurk moet voldoen;
• de Friese taal minimaal passief kunnen beheersen;
• beschikken over een relevant (politiek) netwerk;
• her- en onderkennen van mogelijke ‘markt-kansen’ voor Stichting Doarpswurk.

Aanvullend voor de functie van secretaris
• de mogelijkheid om de algemene verplichtingen aangaande de functie van secretaris uit te voeren;
• goede organisatorische vaardigheden;
• kennis en vaardigheden van automatisering en digitalisering;
• beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
Zoekt u meer algemene informatie over de werkzaamheden van Doarpswurk en onze projecten, bekijk dan onze website.

Heeft u interesse? Wilt u meer over de bestuursfunctie weten? Of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt en hier interesse in heeft?

Neem dan vóór 16 januari 2021 contact op met onze voorzitter, Doeke Fokkema op 06 –22454067 of stuur een email naar foarsitter@doarpswurk.frl. U kunt reageren tot uiterlijk 15 januari 2021. Uw reactie zien wij graag tegemoet op info@doarpswurk.frl

De gesprekken zijn gepland op vrijdag 29 januari 2021.

Deel dit bericht: