Doeke Fokkema, nieuwe voorzitter Doarpswurk

Doeke Fokkema, nieuwe voorzitter Doarpswurk

10 september 2019


Doeke Fokkema uit Garyp is de nieuwe voorzitter van Doarpswurk. Hij heeft deze functie overgenomen van Roelof Bos, wiens termijn was afgelopen.

Doeke Anne Fokkema (64) is opgegroeid in Wirdum. Na eerst werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, werd hij directeur van Gezinszorg Tytsjerksteradiel, later opgegaan in Thuiszorg De Friese Wouden. Van 2002 tot 2018 was hij wethouder van de gemeente Tytsjerksteradiel, waar hij onder meer plattelandsbeleid in zijn portefeuille had. Vanuit die functie beoordeelde hij Mienskipsprojekten voor Streekwurk en werkte hij mee aan het Leaderproject Noordoost-Fryslân.

In Fryslân wordt momenteel gewerkt aan een nieuw netwerk voor leefbaarheidsinitiatieven. Aanleiding is de Beleidsbrief Leefberens die in 2018 door het provinciaal bestuur is vastgesteld. Doarpswurk praat volop mee over de invulling van dit netwerk. Voor Doarpswurk staat daarbij het belang van een goede ondersteuning en begeleiding van dorpsbelangen, dorpshuizen en burgerinitiatieven voorop. Die ondersteuning is ook nodig bij de invoering van de Omgevingswet. In de nieuwe wet ligt de nadruk op gebiedsontwikkeling en de initiatieven ‘van onder op’.

‘Fokkema: ‘Ik ben geïnspireerd geraakt door de vele vrijwilligers die zich inzetten om het platteland levendig te houden. Dat mag wel wat meer worden uitgedragen en gewaardeerd; er heerst een onterechte bescheidenheid. Dat geldt ook voor Doarpswurk. Dat is een prima expertisecentrum, maar niet iedereen weet dat. We moeten meer aan profilering doen.’

Deel dit bericht: