Dorpen & wijken Waadhoeke ontmoeten elkaar vanuit luie stoel

Dorpen & wijken Waadhoeke ontmoeten elkaar vanuit luie stoel

30 september 2020


De gemeente Waadhoeke, woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland en Doarpswurk organiseren woensdagavond 7 oktober de 3e Doarpe- en wikemoeting.

Vanwege de ontwikkelingen rond Corona vinden wij het niet verstandig om de Doarpen- en wikenmoeting in fysieke vorm door te laten gaan. Maar wij laten ons niet uit het veld slaan. Daarom organiseren wij deze ontmoeting in de vorm van een WEBINAR.
Vanuit uw luie stoel of aan uw keukentafel schuift u digitaal bij ons en bij uw collega-bestuurders aan. Wel zo veilig en wel zo gemakkelijk.

We hebben het programma iets aangepast.
We hopen u hiermee een alternatief te bieden, dat recht doet aan de oorspronkelijke opzet.

Aanmelden voor een Corona-proof webinar kan nog tot en met 4 oktober!

Programma 19.30-21.00 uur
Welkom door wethouder Nel Haarsma, coördinerend portefeuillehouder dorpen en wijken
Huishoudelijke mededelingen
Opbrengst vorige Moeting
Workshop ronde (u kan kiezen)
*1.Perspektyf Wergea
*2.Bewegen en spelen is dichtbij
Rondvraag
Einde: ongeveer 21.00 uur

Aanmelden per persoon via een mail: dorpenenwijken@waadhoeke.nl
(meld je snel aan, want vol is vol). Graag in de mail uw naam en de naam van uw plaatselijk belang (dorp, buurt of wijk) opgeven. En welke workshop u wilt volgen. Aanmelden kan tot en met zondag 4 oktober.
Op woensdag 7 oktober ontvangt u van ons een link naar het webinar met daarbij de instructies.

Wanneer: maandag 7 oktober 2020
Tijdstip: 19.30-21.00 uur
Voor wie: inwoners van dorpen en wijken Waadhoeke
Locatie: online vanuit uw luie stoel 😉

Eerste keer
Voor de gemeente Waadhoeke is dit de eerste keer dat we deze vorm gebruiken.
U mag gerust weten dat wij dat ook wel een beetje spannend vinden. We hopen er zelf ook veel van te leren.
Ant kikes op 7 oktober!

Út hokker workshops kinst kieze?

Workshop 1: Perspektyf Wergea; plaatselijk belang, maar dan anders
De vereniging van Pleatslik Belang Wergea kon geen nieuwe bestuursleden vinden. Vijf dames lieten het daar niet bij zitten. Zij sloegen de handen ineen. Het eerste besluit dat ze namen was het omvormen van de vereniging naar een stichting: Perspektyf Wergea. Deze stichting biedt een podium aan initiatiefnemers met plannen die de leefbaarheid behouden of vergroten. Perspektyf faciliteert, verbindt, bemiddelt en verwijst, zij ontwikkelt zelf geen plannen. Ben je benieuwd naar het verhaal en de ervaringen van deze jonge stichting? De dames van Wergea komen naar jouw scherm. Tijdens de workshop kun je ze het hemd van het lijf vragen.

Workshop 2: Bewegen en spelen is dichtbij
Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te spelen en bewegen. Elke dorp heeft minimaal één sport-, beweeg- of speelvoorziening. Het ontwikkelen van een nieuwe (speel)voorziening is een initiatief vanuit de samenleving in samenwerking met de gemeente (co-creatie). De beschikbare sport-, spel- en beweegplekken in de wijken en dorpen zijn nog beter afgestemd op de vraag en er wordt volop buiten gespeeld, bewogen en gesport. Hoe werkt het nieuwe speeltuinbeleid? Wat is de rol van het dorp / de wijk? Wie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud? We willen de speellocaties vernieuwen, wat moeten we doen? Jan van der Tol en Jennifer Batteram van de gemeente geven antwoorden op bovenstaande vragen.

Tekst & headerfoto: gemeente Waadhoeke

Deel dit bericht: