Dorpencoördinatoren wisselen ervaringen uit

Dorpencoördinatoren wisselen ervaringen uit

27 januari 2019


Dorpencoördinatoren en wijkmanagers zijn de spil binnen de gemeente als het gaat om de contacten met bewoners, dorpsbelangen en wijkverenigingen. Ook de medewerkers van Doarpswurk hebben veel met de coördinatoren te maken. Zij vonden het tijd voor een onderlinge kennismaking en uitwisseling van ervaringen. De ontmoeting vond plaats op donderdag 24 januari in MFC Wjukken in Mantgum.

Op de bijeenkomst waren ruim twintig dorpencoördinatoren en wijkmanagers uit de hele provincie aanwezig. Van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân tot de grootste gemeente Súdwest-Fryslân en van de Waadhoeke tot Ooststellingwerf. Na de kennismaking bogen ze zich in groepjes over de volgende vragen: wat speelt er in jouw gemeente/regio/wijk en hoe betrekken jullie de burgers hierbij?

Deze vragen leverden enerverende gesprekken op. De door de gemeente op te stellen omgevingsvisie blijkt als een rode draad door het werk van de dorpencoördinatoren te lopen. Wat voor plannen heeft de gemeente en wat voor wensen hebben dorpen? Welke bewoners betrek je bij je plannen en hoe bereik je die? Hoe stimuleer je inwoners om zelf met ideeën te komen? Is een dorpsbelang nog wel representatief voor het draagvlak in het dorp? En wat is de status van een dorpsvisie? Het zijn allemaal aspecten die de dorpencoördinatoren en wijkmanagers tegenkomen in hun werk.

Daarnaast zien de gemeentelijke coördinatoren hoe dorpen veranderen en daarmee ook de voorzieningen. Door vergrijzing bijvoorbeeld verandert de woon- en zorgbehoefte en verdwijnen er scholen. Ook sportvoorzieningen en dorpshuizen staan onder druk en vrijwilligers worden schaars. Samenwerking tussen dorpen en spreiding van deze voorzieningen zou een uitkomst kunnen zijn, maar dat is in de praktijk nog lastig te realiseren, ervaren de dorpencoördinatoren.

Concrete oplossingen werden er deze middag niet bedacht, maar dat was ook niet de bedoeling. De ontmoeting met collega’s uit andere gemeenten en het uitwisselen van kennis en ervaringen werd als zeer positief en inspirerend ervaren. Op de vraag of een dergelijke bijeenkomst een vervolg moet krijgen, werd een volmondig ‘ja’ geantwoord. Afgesproken is om jaarlijks één of twee gezamenlijke bijeenkomsten te beleggen om ervaringen uit te wisselen en specifieke thema’s uit te diepen.

‘We kunnen terugkijken op een mooie middag’, concludeerde Eddy Lania, die namens Doarpswurk de organisatie in handen had. ‘Deze middag was vooral bedoeld om elkaar te ontmoeten, de volgende keer gaan we meer de diepte in. De belangrijkste thema’s zijn vanmiddag benoemd, die kunnen we in een vervolgbijeenkomst verder uitwerken.’ Via het door Doarpswurk gemaakte ‘smoelenboek’ kunnen de coördinatoren elkaar ook onderling benaderen en vragen stellen.

Tekst en foto’s bericht: Ida Hylkema
Headerfoto: Titus Sijmonsma

Deel dit bericht: