Eerste ronde Iepen MienskipsFûns open vanaf 13 januari

Eerste ronde Iepen MienskipsFûns open vanaf 13 januari

4 januari 2020


Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 13 januari tot en met 6 februari 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling, die recent uitgebreid is met ontmoetingsplekken, helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is € 1.450.000 beschikbaar voor heel Fryslân.

Fan ûnder op
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Doel is om bij te dragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid te bevorderen en de werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren.

Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Initiatiefnemers kunnen voor het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk en Doarpswurk. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf en deze website.

Nog even dit:
De provinciale dorpshuizenregeling wordt per 1 januari 2020 gecombineerd met het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Daarmee komt de bestaande dorpshuizenregeling te vervallen. Deze wordt vervangen door de regeling ‘ontmoetingsplekken’. Hiervoor wordt een extra categorie tot € 75.000,- aan het IMF toegevoegd. Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen zijn hiermee onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Kleine maatschappelijke initiatieven, waaronder nieuwe evenementen (maximaal € 10.000,- subsidie);
  2. Middelgrote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 35.000,- subsidie);
  3. Grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 75.000,- subsidie).

In 2020 worden drie subsidierondes opengesteld waarin u subsidie kunt aanvragen:

  • Maandag 13 januari tot en met donderdag 6 februari 17.00 uur
  • Maandag 20 april tot en met donderdag 14 mei 17.00 uur
  • Maandag 7 september tot en met donderdag 1 oktober 17.00 uur
  • Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op de website van Streekwurk gepubliceerd.

Tekst & foto: provinsje Fryslân

Deel dit bericht: