Even voorstellen: Tjittie Kamminga

Even voorstellen: Tjittie Kamminga

20 november 2018


Mijn naam is Tjittie Kamminga en ik woon samen met mijn echtgenoot & twee kinderen sinds 2010 in het dorp Dronryp. Na vele jaren als beleidsambtenaar voor verschillende gemeenten gewerkt te hebben op het terrein van sociale zaken en onderwijs, heb ik later de overstap gemaakt naar een welzijnsorganisatie. Hier was ik projectleidster van een harmonisatieproces met peuterspeelzalen en kinderopvang, en daarna de kwaliteitscoördinator van de organisatie.

De reden waarom ik nu als adviseur Doarpswurk ben gaan werken, heeft vooral te maken met mijn actieve rol in het dorpsleven.

Ik voel mij nuttig wanneer ik een actieve bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van mijn dorp. Zo heb ik deel uitgemaakt van verschillende verenigingsbesturen en ben ik momenteel bestuurslid van MFA d’Ald Skoalle in Dronryp. En wat is het dan super om vanuit mijn vrijwilligersrol in het MFA nu ook in mijn werk hiermee bezig te kunnen zijn.

Ik ben een positief ingesteld persoon, denk in kansen en mogelijkheden, voel mij betrokken bij het doel van Doarpswurk, en draag daar graag aan bij. Ik vind het boeiend om te zien hoe dorpsbewoners creatieve oplossingen bedenken om gezamenlijk de schouders eronder te zetten en de verschraling op sociaal, economisch, maatschappelijk gebied tegen te gaan. Ik geloof dat vooral de kleinschaligheid van onze dorpen én met een sterke sociale cohesie ervoor kunnen zorgen dat burgerinitiatieven tot bloei komen. En wat is er dan leuker om als adviseur van Doarpswurk bij dorpsbewoners aan te mogen schuiven en mee te denken bij het ontwikkelen van plannen die betrekking hebben op de leefbaarheid in een dorp. Laten we er samen wat moois van maken!

Deel dit bericht: