Even voorstellen: werkgroep Mienskipsinitiatieven

Even voorstellen: werkgroep Mienskipsinitiatieven

29 maaie 2020


De werkgroep ‘Samenwerken aan mienskipsiniatieven’ bestaat uit zeven leden. Dit zijn vertegenwoordigers van gemeenten, provincie Fryslân en (maatschappelijke) organisaties, waaronder Doarpswurk. Met elkaar hebben we ons als doel gesteld om jou als initiatiefnemer meer, beter of anders te ondersteunen bij het opzetten van een initiatief. En dan bedoelen we van de ideefase tot aan het moment waarop het initiatief uitgevoerd kan worden.

Als initiatiefnemer heb jij te maken (gehad) met het Doarpswurk. Wij zijn nieuwsgierig hoe jij ervoor hebt gezorgd/zorgt dat je jouw idee kon waarmaken/waarmaakt. Wist je direct bij wie je moest aankloppen, waar je geld kon vragen? Of was het lastig om de juiste weg te vinden? Wat had jij op dat moment eigenlijk echt nodig? Aan welke ondersteuning had jij behoefte vanaf het moment dat het idee bij je opkwam? Dat is voor ons de belangrijkste vraag.

Laat ons weten wat jij belangrijk vindt!
Normaal gesproken waren we het liefst persoonlijk in gesprek met je gegaan over dit onderwerp. In deze corona tijd zullen we dat digitaal moeten doen. De werkgroep heeft een enquête gemaakt met als centrale vraag: Aan welke ondersteuning heb jij behoefte bij het opzetten van een initiatief? We nodigen je uit om de enquête in te vullen. Het invullen neemt hooguit 5 minuten van je tijd in beslag. De uitkomsten zijn anoniem en gebruiken we om een goed onderbouwd advies te schrijven en een manier van werken te bedenken, die voor alle partijen prettig en duidelijk is. De enquête is inmiddels gesloten.

Met elkaar de beweging op gang brengen
Hoe willen we dat doel – om jou in de toekomst beter, anders of meer te kunnen ondersteunen bij jouw initiatief – bereiken? Zoals gezegd: Met jouw inbreng wil de werkgroep ‘Samenwerken aan Mienskipsinitiatieven’ een breed gedragen advies maken. In dat advies sta jij als initiatiefnemer centraal.

Het advies willen we in september aanbieden aan het Fries Bestuurlijk Overleg Krimp (FBOK). Het FBOK is het bestuurlijk overleg tussen provincie en de gemeenten en is onze opdrachtgever. In het advies geven we ook mee hoe en wanneer dit uitgevoerd kan worden. De werkgroep hoopt dat er een overeenkomst (convenant) tussen de Friese gemeenten, provincie Fryslân en alle betrokken partijen wordt afgesloten waarin staat dat zij het plan steunen en echt willen uitvoeren.

Tekst: werkgroep ‘Samenwerken aan Mienskipsinitiatieven’
Foto: Pixabay

Deel dit bericht: