Excursies Dorpendag 2017

Excursies Dorpendag 2017

30 november 2017


14.00 uur Excursie Holwerd (aan Zee)
Een aantal jaren terug was Holwerd het toonbeeld van krimp. De inwoners hebben dit aangegrepen om krimp en kramp om te zetten in kansen. Een van de projecten is het ludieke idee ‘Holwerd aan Zee’. Hierbij wordt een deel van de dijk doorgestoken zodat Holwerd, net zoals vroeger, weer aan zee komt te liggen. Zo wordt Holwerd, naast dat je er langs rijdt op weg naar de veerboot, ook aantrekkelijk voor dagjesmensen. Jan Zijlstra van de projectgroep Holwerd aan Zee vertelde vol enthousiasme over dit idee en de verschillende scenario’s.

De ontvangst en presentaties waren in het MFA De Ynset in Holwerd. Dit MFA werd in 2014 geopend en is mede door vrijwilligers gebouwd. Door de inzet van vele vrijwilligers is ongeveer een half miljoen aan kosten bespaard. De deelnemers viel de professionaliteit, hoeveelheid voorzieningen en de grootte van het complex op. Al met al een zeer interessante excursie! Tekst Richt Sterk.

15.00 uur Excursie zonnepark en Halte It Griene Nêst te Garyp
De deelnemers konden vanuit de bus, rijdend over de Centrale As, al een blik werpen op het zonnepark. We stapten uit bij It Griene Nêst in Sumar. In een warme ambiance kregen we koffie met zelfgemaakte cake. Roelof Bakker, mede eigenaar van ‘Niemand aan de Zijlijn’ gaf een presentatie. Halte It Griene Nêst is een locatie van ‘Niemand aan de Zijlijn’. Op deze locatie werken zo’n 70 mensen aan arbeidsmatige dagbesteding en maatschappelijke participatie.
Het is een combinatie van werken, leren of een combinatie ervan. Werknemers van Halte It Griene Nest helpen in de onderhoud van het bijgelegen zonnepark. Op verschillende manieren wordt een combinatie gemaakt tussen het Griene Nêst en het zonnepark. Een aantal mensen hebben zelfs een baan gekregen elders via het zonnepark. Dat is een mooi voorbeeld van de maatschappelijke waarde van lokale dorpsprojecten.

Op de bovenverdieping van de verbouwde boerderij kregen we een presentatie over het Sinnepark in Garyp. Gjalt Benedictus (voorzitter Enerzjy Koöperaasje Garyp) vertelde over de aanleiding en doelstellingen van dit grote project. Het park is op een voormalige vuilstortplaats gebouwd en kan het gehele dorp van stroom voorzien. Het zonnepark is op dit moment het grootste coöperatieve zonnepark van Nederland (27.000 zonnepanelen). Het zonnepark is ontstaan vanuit de werkgroep die nadacht over het voorzieningen niveau in het dorp. Daaruit is de energiecoöperatie ontstaan. Deze coöperatie heeft verschillende projecten ontwikkeld en werk aan een duurzaam en CO2- neutraal Garyp. Ze zijn al goed op weg zo blijkt uit de presentatie.

Het zonnepark aan de overkant van de Bosweg hoort kadastraal bij Garyp. Omdat het weer het niet toeliet reden we met de bus naar de vooringang van het park. De 16 deelnemers waren onder de indruk van de omvang van het project. En konden op en onder de panelen een goed inzicht krijgen op de uitstraling van een dergelijk park. Door de zorgvuldige inbedding in het landschap kan dit park rekenen op een breed draagvlak in het dorp. Omdat alle revenuen terugkeren in het dorp en omdat het dorp 100% eigenaar van het park is kan het worden beschouwd als een prachtig voorbeeld van MienskipsEnergieTekst Johannes & Johannes.

 16.00 uur Rondleiding dorpshuis It Werflân te Rottevalle
Het groepje is compleet, de rondleiding begint. We zijn te gast in het Multifunctioneel centrum It Werflân in Rottevalle en dat is niet zomaar een gebouw. Sieger Visser is onze gastheer en vertelt ons over de bouw volgens het Cradle to Cradle principe. Het is goed gelukt, horen en zien we. Van bijna alle gebruikte bouwmaterialen is hergebruik in de toekomst weer mogelijk. Niet dat het makkelijk was. Sieger, zelf nauw betrokken bij de bouw, heeft menig leverancier moeten benaderen voordat de juiste producten met de juiste afspraken over hergebruik gevonden waren.
Het gebouw is niet alleen heel circulair verantwoord , we raken als vanzelf ook ondergedompeld in de  geweldige uitstraling en sfeer. Veel licht en ruimte, een mooi groen dak en alle functies die een dorp zich maar kan wensen zitten er in. Een slimme inrichting verbindt alles maar geeft ook elke functie zijn eigen ruimte. In de klaslokalen zijn we ronduit jaloers. Ook al is het nog even zoeken naar de juiste temperatuur, aldus de aanwezige juf, in zulke lokalen hadden we vroeger allemaal wel les willen hebben.

Kan het neerzetten van zo’n gebouw financieel uit, vragen we ons af. Helaas, dat is niet zo. Dat is eigenlijk nooit zo met dit soort pioniersprojecten. Daar heb je heel veel subsidies voor nodig en die hebben ze in Rottevalle weten binnen te halen.

Hoe hebben jullie dit qua proces voor elkaar gekregen, vragen we Sieger aan het eind. Los van alle technische vraagstukken moet het een enorme klus geweest zijn om zo ongeveer met het hele dorp aan een gebouw te werken en dat ook nog te combineren met het samenvoegen van twee scholen. Een paar tipjes van de sluier: Maak van te voren afspraken over hoe je met elkaar wilt omgaan en trek die afspraken op moeilijk momenten weer even tevoorschijn. Huur voor bepaalde zaken een externe deskundige in die geen onderdeel uitmaakt van de lokale gemeenschap. En tot slot: Geef iedereen de ruimte om mee te doen en je zult je verbazen over de enorme hoeveelheid talenten in je dorp.

Dank Sieger en andere Rottevallers voor de inspiratie en geniet van jullie prachtige gebouw!
Tekst Lucie Gelderblom.

Deel dit bericht: