Extra steun voor kleine initiatieven uit Iepen Mienskipsfûns

Extra steun voor kleine initiatieven uit Iepen Mienskipsfûns

15 april 2020


De regeling is gesloten omdat de diverse regionale potten leeg zijn 👍 

De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld komt uit het Iepen Mienskipsfûns. Per initiatief is maximaal € 500,- beschikbaar. Het is het principe van wie het eerst komt, die het eerst maalt. Per regio wordt er 10.000 euro beschikbaar gesteld!

Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.

Deze regeling wordt opengesteld vanaf 29 april 2020 9.00 uur tot 1 december 2020 17.00 uur. Op 29 april komt het aanvraagformulier online!

Als extra service van de provincie kun je je nu al registreren voor de aanvraag, dan krijg je eenmalig een mail met daarbij de regeling en informatie over hoe en waar je jouw initiatief kunt indienen.

Voorwaarden
1.De subsidie wordt verdeeld per regio (NW, NO, ZO, ZW en Wadden) en op volgorde van binnenkomst van de aanvragen totdat het ingestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Per aanvrager en per initiatief wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt.
3. Als door het aantal aanvragen op één en dezelfde dag het subsidieplafond wordt overschreden, wordt tussen de aanvragen van die dag geloot.

De activiteit of actie waarvoor subsidie is verleend wordt uitgevoerd na 29 april 2020 maar
vóór 15 december 2020. Na afloop van de activiteit of actie geeft de subsidieontvanger kennis van de door hem uitgevoerde activiteit of actie door middel van het plaatsen van foto’s of ander beeldmateriaal inclusief een beschrijving van de uitgevoerde activiteit of actie op de website van Projecten in Beeld

Ook steun voor landelijke lobby

Verder steunt de provincie Fryslân de lobby van Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) om dorpshuizen en wijkcentra toe te laten tot de compensatieregeling ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’. Nu vallen dorpshuizen en wijkcentra buiten deze regeling. Door de coronacrisis zijn zij noodgedwongen gesloten en verkeren ze in moeilijkheden.

Tekst: provinsje Fryslân
Foto: Pixar

Deel dit bericht: