Feanwâlden werkt aan nieuwe financieringsvorm dorpshuis

Feanwâlden werkt aan nieuwe financieringsvorm dorpshuis

21 november 2019


Het dorp Feanwâlden werkt achter de schermen aan een nieuwe financieringsvorm voor het oprichten van een dorpshuis.

De initiatiefnemers zijn hiertoe gestimuleerd door het aanbod van de Koninklijke Heidemij Foundation om mee te denken en mogelijk mee te werken aan een nieuwe financiële opzet. De oriënterende gesprekken die de Stichting Doarpswurk hierover inmiddels heeft gevoerd met de Heidemij en andere partijen kunnen leiden tot nieuw perspectief voor het Feanwâldster dorpshuis. De Stichting Doarpshûs MynSkip gaat in de laatste week van november hierover formeel in overleg met de Heidemij en andere subsidiënten.

Om de realiteitszin van een nieuw financieringsmodel te toetsen en het draagvlak in het dorp opnieuw af te tasten, heeft de Stichting MynSkip drie inwoners bereid gevonden hun expertise en inzichten te delen in een adviesgroep. Deze ‘Spiegelgroep Doarpshûs’ wordt gevormd door Jis van der Veen, inwoner van Feanwâlden, is Register Accountant, momenteel partner van Syntacc Corporate Finance B.V. en was daaraan voorafgaand tot 2015 directeur bestuurder van Woningcorporatie Thús Wonen.
Douwe Kootstra, inwoner van Feanwâlden en schrijver, verteller en columnist (Kootstra is een van de oprichters van het Theun de Vries Genootschap) en Ben van der Knaap, inwoner van Feanwâlden en deskundige op het gebied van theaterprogrammering, -productie, -exploitatie en -bouw. Hij was onder andere betrokken bij Tryater, De Stormruiter en directie van Theater Sneek.

In een kortlopend traject vervult de Spiegelgroep de rol van klankbord en spiegel voor het bestuur met het oog op de haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuwe financieringsvorm en informeert ze inwoners, gebruikers, verenigingen en anderen over het draagvlak in Feanwâlden om door te gaan met de dorpshuisplannen.

Tekst: Spiegelgroep Doarpshûs

Deel dit bericht: