Friesch Dagblad: Provincie zoekt Friezen met goede ideeën

Friesch Dagblad: Provincie zoekt Friezen met goede ideeën

6 augustus 2019


43 Friezen moeten de komende maanden met concrete voorstellen komen om zaken in de provincie te verbeteren. Dat is het doel van de Friese Burgertop. Gisteren begon de campagne voor de werving van de vrijwilligers.

De Burgertop is de opvolger van de Dorpentop die in november 2016 werd gehouden. ,,Het zou goed zijn om vaker te experimenteren met democratische vernieuwing, hebben we toen geconcludeerd”, zegt Riejanne Bouma. Zij was toen nauw betrokken bij de Dorpentop en is nu een van de initiatiefnemers van de opvolger, die wordt gehouden in drie weekenden tussen oktober en januari.

Destijds moesten duizend Friezen – het werden er 470 – samen met ideeën komenomhet platteland leefbaar te houden. Een bijeenkomst in het WTC leverde uiteindelijk zeven thema’s op, waarop in de maanden en jaren daarna in kleinere groepen werd voortgeborduurd.

Nu is de opzet anders. Via een loting moeten 43 Friezen worden geselecteerd.

Zij zitten drie weekeinden bij elkaar om voorstellen te bedenken onder het brede thema ‘goede dingen makkelijk maken’. Ze krijgen daarbij eerst de mogelijkheid om zich te verdiepen in onderwerpen, door deskundigen uit te nodigen of mensen voor ,,inspiratie-sessies”.

Echt Statenvoorstel ,,Wat er dan voor voorstellen uit zouden komen? Het kan zijnomde eigen leefomgeving prettiger te maken, bijvoorbeeld om net zoals in Utrecht groene zoden bovenop bushokjes te leggen en zo de biodiversiteit te vergroten.

Dat soort kleine dingen waarvan je denkt: wat een goed idee.”

Maar volgens Bouma kan het alle kanten op, de deelnemers zouden ook met voorstellen kunnen komen om bijvoorbeeld de regeldruk bij de provincie te verminderen. Volgens Bouma hebben de fracties in Provinciale Staten toegezegd dat de voorstellen van de Burgertop ook echt als voorstel in de Staten zullen komen.

De initiatiefnemers van de Burgertop hebben zich laten inspireren door de citizen assemblies die in 2016 in Ierland zijn gehouden, vertelt Bouma.

Daar spraken de inwoners over specifieke voorstellen, waaronder de abortuswetgeving, en dat leidde uiteindelijk ook tot wetgeving. ,,Als je een dilemmahebt, kan dat ook hier een goede manier zijn om gebruik te maken van de inzichten van eigen inwoners.”

Bouma zegt dat het brede thema is gekozen om een ,,positieve insteek” te hebben. Als hetexperiment een succes is, zegt ze, zou de provincie een vergelijkbare opzet kunnen overwegen bij onderwerpen die wél gevoelig liggen – zoals het plaatsen van windmolens.

Handboek
Niet dat de opzet van 2016 niet geschikt was, zegt Bouma. Die heeft ook tot resultaten geleid. Ze noemt als voorbeeld dat studenten een handboek hebben geschreven voor dorpsbelangen, over hoe ze de inwoners zo goed mogelijk kunnen betrekken bij alles wat ze doen.

De wervingscampagne moet eind september leiden tot een groep aanmeldingen waaruit kan worden geloot.

Daarbij geldt dat er diversiteit in bijvoorbeeld leeftijd, woonplaats en opleiding moet zijn, zegt Bouma. Als daarvoor niet genoeg aanmeldingen zijn, kan de organisatie ook nog gericht op zoek naar mensen.

De provincie financiert de Burgertop met vijftigduizend euro. Daarnaast stelt Doarpswurk een klein bedrag beschikbaar, en daarnaast dus ook de inzet van medewerkers.

Tekst: Pieter Atsma, Friesch Dagblad
Foto: Friese Burgertop

Deel dit bericht: