Fûns Lok op ien

Fûns Lok op ien

1 mei 2020


Het ‘Fûns Lok op ien’ wil de situatie van kwetsbare mensen in Fryslân verbeteren door projecten te financieren die discriminatie tegengaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbeteren van mensen die zorg nodig hebben.

In de periode 2020-2023 kunnen maatschappelijke organi­saties een bijdrage aanvragen van maximaal € 20.000,- bij het ‘Fûns Lok op ien’. De provincie Fryslân en Kansfonds werken nauw samen aan het ‘Fûns Lok op ien’. Het is als Fonds op Naam ondergebracht bij Kansfonds.

Samen op weg naar een inclusieve samenleving
Kansfonds en de provincie Fryslân slaan de handen ineen om Friese initiatieven te helpen waarin mensen naar elkaar omzien. Kansfonds gelooft in een samenleving waarin plek is voor iedereen, juist ook voor kwetsbare mensen. De provincie heeft in Kansfonds een partner gevonden die beschikt over de nodige kennis, ervaring en een relevant netwerk binnen de provincie.

Een veilige sociale omgeving en sociale contacten zouden voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Om die reden willen Kansfonds en de provincie Fryslân projecten mogelijk maken die discriminatie tegen­gaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbeteren van mensen die zorg nodig hebben. Zo willen we mensen in staat stellen om op een inclusieve manier deel te nemen aan de samenleving en de sociale verbinding tussen mensen bevorderen.
Projectvoorstellen die bijdragen aan bovenstaande en die invloed hebben op provinciale schaal, kunnen een beroep doen op het ‘Fûns Lok op ien’.

“Een veilige sociale omgeving en sociale contacten dragen bij aan de brede welvaart in Fryslân, zodat de inwoners van onze provincie zich gelukkig kunnen voelen. Er zijn in Fryslân veel mensen, organisaties en instanties die zich daar voor willen inzetten. Die willen wij steunen en faciliteren met het Fûns Lok op ien.”
           gedeputeerde Douwe Hoogland

Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld volgens de richtlijnen van Kansfonds. Projectvoorstellen moeten voldoen aan tenminste twee van de volgende vier randvoorwaarden:
*Vernieuwend en in co-creatie tot stand gekomen tussen meerdere partijen.
*Empowerend.
*Met blijvend effect na de projectperiode (2020-2023).
*Tot stand gekomen vanuit een aantoonbare betrokkenheid van de mienskip, met commitment van de gemeente(n).

Een aanvraag indienen
Op 1 mei 2020 is het ‘Fûns Lok op ien’ gelanceerd. Vanaf die datum kunnen maatschappelijke organisaties in Fryslân een bijdrage aanvragen van maximaal € 20.000,- bij het ‘Fûns Lok op ien’. Wilt u een aanvraag indienen? Doe dan eerst een vooraanvraag. Daarna nodigt Kansfonds u uit om een volledige aanvraag in te dienen.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. We zijn alle werkdagen bereikbaar op 035-6249651. U kunt ook een mail sturen naar info@kansfonds.nl met vermelding van uw contactgegevens. Onze adviseurs Frédérique van Middelkoop en Bram Truijen denken graag met u mee wat het ‘Fûns Lok op ien’ voor u kan betekenen.

Tekst: Kansfonds & provinsje Fryslân.
Foto: Pixabay

Deel dit bericht: