Grutsk & Grien vermeldt op projectenkaart IMF

Grutsk & Grien vermeldt op projectenkaart IMF

26 juli 2019


Het project Grutsk & Grien georganiseerd onder de vlag van het Netwerk Duurzame Dorpen is geplaatst op de projectenkaart van het Iepen MienskipsFûns.
Op deze kaart staan diverse projecten georganiseerd door inwoners van Fryslân die een bijdrage hebben ontvangen uit het Iepen MienskipsFûns. Deze projecten dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, wijk of dorp. Grutsk & Grien kon o.a. dankzij deze steun starten in 2018.

Grutsk & Grien wil door het organiseren van diverse activiteiten de circulaire economie en duurzaamheid bij iedereen op de agenda zetten. Het zijn geen onderwerpen waarmee je de wereld op één dag verandert, want leren denken in kringlopen vergt veel tijd.
Het Rasterhoff festival georganiseerd op 9 september 2018 te Sneek heeft het project veel bekendheid gegeven. Diverse bedrijven, scholen en vrijwilligers hebben meegewerkt aan dit festival op de oude vuilstortplaats. De afgelopen maanden is o.a. de Eerlijk Winkelen-route in Sneek van start gegaan. Wil je alle activiteiten van Grutsk & Grien in 2019 lezen, kijk dan op de website van Grutsk & Grien

Heb jij ook ideeën voor jouw dorp of wijk, bekijk hieronder in het kort twee regelingen:

Iepen Mienskipsfûns
In 2019 kan van 16 september tot en met 11 oktober weer subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio in Fryslân. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf

Leader
Ook is subsidie vanuit de Europese LEADER-regeling mogelijk voor inwoners in Noardwest- en Noordoost-Fryslân. Deze regeling is geopend van 15 maart tot en met 31 december 2019.

Deel dit bericht: