Halen en brengen van advies op regiobijeenkomst

Halen en brengen van advies op regiobijeenkomst

7 oktober 2019


Hoe kunnen we jullie helpen, wat heb je daarvoor nodig en welke obstakels ervaar je nu? Die vragen stonden centraal op de regiobijeenkomst Zuidoost-Friesland op woensdag 2 oktober in Beetsterzwaag.

De bijeenkomst was georganiseerd door Doarpswurk en Streekwurk. Beide organisaties zetten zich in voor de leefbaarheid van het Friese platteland en werken steeds meer samen. Maar ze hebben elk wel een eigen taak en positie. Streekwurk Fryslân is een samenwerking tussen de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân en is de uitvoerder van het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Dit fonds financiert talloze projecten en aanvragen kunnen drie keer per jaar worden ingediend, vertelde Tineke Helmers van Streekwurk.

De projecten moeten wel aan bepaalde criteria voldoen. Draagvlak, ecologie, samenwerking, continuïteit en empowerment (de kracht van eigen mensen naar boven halen) zijn zaken waarop de projecten worden beoordeeld. Dit beoordelen gebeurt door een groep onafhankelijke inwoners uit de regio. Frans Kloosterman zit in het adviesplatform IMF Zuidoost-Friesland en vertelde waar ze bij het beoordelen op letten. ‘Belangrijk is de verbinding die een project teweeg brengt’, vertelde hij. ‘Het moet een plan zijn voor en door de mienskip.’

 

Grote initiatieven weten het IMF meestal wel te vinden, zo blijkt uit de praktijk. ‘Maar we missen nog veel dorpen en wijken. Ook kleinere initiatieven zijn welkom. En als je er niet uitkomt, kun je naar een regiokantoor van Streekwurk voor hulp en advies.’

Hulp en advies bij projecten is ook te halen bij Doarpswurk, gaf directeur Theo Andreae aan. Doarpswurk is echter niet gelieerd aan de provincie of gemeenten, maar een onafhankelijke organisatie. Doarpswurk ondersteunt, begeleidt en faciliteert dorpsbelangen, dorpshuizen en burgerinitiatieven op allerlei gebied. Kennisoverdracht en netwerken zijn daarbij belangrijke instrumenten. ‘We zijn een soort huisarts voor dorpsbelangen en dorpshuizen. Als we het zelf niet weten, schakelen we specialisten in’, legde Andreae uit. Hij wees de aanwezigen op de website www.dorpshuizen.nl waar veel informatie voor dorpshuisbestuurders te vinden is.

 

Na de pauze was het de beurt aan de aanwezigen – bestuurders van dorpsbelangen en dorpshuizen – om in groepen te praten over knelpunten die ze tegenkomen en de specifieke hulp die ze daarvoor nodig hebben. Het gebrek aan bestuurskracht blijkt overal een lastig vraagstuk. Bestuurders zijn er nauwelijks meer te vinden; mensen gaan liever projectmatig aan de slag als vrijwilliger. Bovendien wordt er ook steeds meer kennis van een bestuurder verwacht, bijvoorbeeld om een projectplan te schrijven dat aan alle criteria voldoet. In ieder dorp woont misschien wel iemand die dat kan doen, maar hoe vind je die? En hoe maak je mensen enthousiast om actief te worden en zich in te zetten voor een project of een dorpshuis?

 

Doarpswurk en Streekwurk kregen als advies dat ze zich beter kunnen profileren en actief contact moeten zoeken met dorpsbelangen en dorpshuizen. Meer samenwerking tussen beide werd ook genoemd. Ook is het volgens de aanwezigen belangrijk dat de kennis en ervaring van andere dorpen en dorpshuizen wordt vastgelegd in een kennisbank, zodat anderen daar weer van kunnen leren. ‘Zorg dat er goede voorbeelden beschikbaar zijn.’ Daarnaast is er behoefte aan scholing, bijvoorbeeld in het schrijven van een projectplan.

 

Theo Andreae wees op de site dorpshuizen.nl en de VrijwilligersAcademie waarin Doarpswurk ook participeert. Ook noemde hij de Arkbak, een methode waarmee mensen kunnen worden betrokken bij initiatieven in het dorp. Zo was het over en weer een halen en brengen van advies. ‘Voor de aanwezige bestuurders, maar zeker ook voor Doarpswurk en Streekwurk was het een leerzame avond’, concludeerde Andreae.

 

Tekst en foto’s: Ida Hylkema

Deel dit bericht: