IMF-subsidie voor 15 projecten in regio Noordoost Fryslân

IMF-subsidie voor 15 projecten in regio Noordoost Fryslân

21 juli 2020


Het Iepen Mienskipsfûns regio Noordoost Fryslân verstrekte in de tweede tender van 2020 subsidie aan 15 initiatieven vanuit de mienskip. Het gaat om een bedrag van bijna € 300.000,=. In totaal zorgen alle initiatieven voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Doarpsmiel voor ouderen en alleenstaanden in Burdaard
Uit een enquête onder de ouderen en alleenstaanden in Burdaard blijkt dat er behoefte is aan gemeenschappelijke maaltijden. Vrijwilligers van MFC Het Spectrum en Doarps-omtinkers organiseren daarom periodiek een doarpsmiel in het MFC. Het MFC zorgt voor de aankleding van de tafels en het koken en serveren van de maaltijden. De Doarpsomtinkers halen deelnemers op die niet in staat zijn om zelf te komen. De bijdrage vanuit het IMF is € 10.000,=, het project kost € 35.000,=.

Iepen Mienskipsfûns
De volgende subsidieronde loopt van 7 september tot en met 1 oktober 17.00 uur. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Kijk op de website van de provincie voor meer informatie & het aanvragen van subsidie.

Tevens is subsidie vanuit de Europese LEADER-regeling mogelijk in de regio’s Noardwest en Noordoost. Deze tender is geopend van 7 september tot en met 22 oktober 2020.

Tekst & foto: provinsje Fryslân

Deel dit bericht: