Informatiebijeenkomsten regeling Iepen MienskipsFûns

Informatiebijeenkomsten regeling Iepen MienskipsFûns

20 februari 2020


In februari vonden vier voorlichtingsbijeenkomsten plaats over de nieuwe regels van het Iepen Mienskipsfûns (IMF). De adviseurs van Streekwurk en Doarpswurk werkten samen om de initiatiefnemers zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van de veranderingen nu de dorpshuizenregeling is samengevoegd met het IMF.

‘Gearwurking’ Streekwurk, Doarpswurk en dorpencoördinatoren
Onder het genot van soep en een broodje waren dorpsbelang- en dorpshuisbesturen uitgenodigd in het lokale dorpshuis in de verschillende Friese regio’s. Naast dorpsbelang- en dorpshuisbesturen waren ook de gemeentelijke dorpencoördinatoren uitgenodigd om samen met Streekwurk en Doarpswurk te kijken hoe de initiatiefnemers nog beter geholpen kunnen worden om (financiële) steun te ontvangen voor hun initiatieven.

Er was ruim de tijd voor dorpsbelang- en dorpshuisbesturen om vragen te stellen aan de adviseurs van Streekwurk en Doarpswurk. De vragen varieerden van: ‘Hoeveel moet de gemeente bijdragen voor de verbouw van een dorpshuis’ tot ‘Kunnen de IMF-formulieren niet eenvoudiger’? Gelukkig hadden de adviseurs op elke vraag een passend antwoord.

Toch nog vragen?
Het doel van de bijeenkomsten was de nieuwe IMF-regeling toelichten, hopelijk hebben de bijeenkomsten daar een bijdrage aan kunnen leveren. Zodat initiatieven uit de Friese mienskip nog beter uit de verf komen. Zijn er na het lezen toch nog vragen over de nieuwe IMF-regeling kijk dan op de website van Provinsje Fryslân voor meer informatie of neem contact op met één van de adviseurs van Streekwurk of Doarpswurk.

Foto: Doarpswurk adviseur Eddy Lania legt de nieuwe IMF-regeling uit aan toehoorders in het dorpshuis te Woudsend.
Tekst & foto: Hendrik Tamsma

Deel dit bericht: