Informatiemiddag over canons Friese dorpen & steden

Informatiemiddag over canons Friese dorpen & steden

3 maart 2020


Op 20 maart wordt een informatiemiddag over de Canons van de Friese dorpen en steden georganiseerd bij Tresoar in Leeuwarden.

Het belooft een interessante middag te worden. Aan de orde komt als eerste de stand van zaken rond het Dorpscanon platform zelf. De gedachte is dat alle Friese dorpen en steden, van groot tot klein, een bijzondere ontstaansgeschiedenis hebben. Wanneer is de plaats ontstaan? Waarom op die plek? Wie waren de pioniers en eerste bewoners? Wie hebben het dorp verder ontwikkeld? Zijn er markante en bepalende gebeurtenissen geweest in de lokale historie? Al dit soort vragen kunnen worden beantwoord in de eigen lokale historische Canon.

Ook is er aandacht voor aanpalende platforms en de relatie met het omvangrijke digitaliseringsproject van Tresoar genaamd RedBot. Klaas Jansma verzorgt een interessant intermezzo over het thema “Toen en nu”.
Tenslotte is er aandacht voor twee nieuwe ontwikkelingen. Webshops voor dorpen en steden en de zogenaamde dorps- en stadscorrespondenten infrastructuur.

Historische Canons zijn inmiddels een niet meer weg te denken fenomeen in de Nederlandse samenleving. Met de historische canons worden de hoofdlijnen van wat bepalend is geweest voor een dorp of stad in beeld gebracht. Voor de provincie Fryslân gebeurt dit via de website Canon van Fryslân  In ruim veertig vensters op het verleden ontstaat een bloemlezing van personen, gebeurtenissen en omstandigheden die de mooie en karaktervolle provincie Fryslân hebben gevormd tot wat het nu is.

Wat: Informatiemiddag over de Canons van de Friese dorpen en steden
Wanneer: Vrijdagmiddag 20 maart om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Waar: Tresoar Boterhoek 1 te Leeuwarden
Voor wie: Iedereen met belangstelling voor geschiedenis eigen omgeving

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website Dorpscanons

Foto: Niels de Vries

Deel dit bericht: