Klimaatevent Fryslân ‘Oer de grinzen’

Klimaatevent Fryslân ‘Oer de grinzen’

9 november 2018


Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2050, het bestuursakkoord klimaatadaptatie, het klimaatakkoord Parijs, lokale, regionale en landelijke klimaatprojecten: het buzzt als het gaat om ons klimaat. Het kan je niet ontgaan zijn: er is wel degelijk iets aan de hand. Klimaatadaptatie, verzilting, hittestress, energietransitie… de termen vliegen je om de oren. Overal wordt gewerkt aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk. Hoe gaan wij om met de gigantische opgave waar we voor staan? Want er is snel veel actie nodig.

Ook jij kunt iets doen!
Wat kun jij als dorpsbewoner of initiatienemer nu zelf doen voor het klimaat? Hoe werk je in de volle breedte over de grenzen van je eigen dorp heen samen aan ons gemeenschappelijke doel: een klimaatrobuust Fryslân in 2050? Wie en wat kan je daarbij helpen?

Over dát en meer gaat het tijdens ‘Oer de grinzen’, hét grootste klimaatevent van Fryslân tot nu toe. Het event waar iedereen met hart voor het Friese klimaat bij moet zijn. De afsluiting van een prachtig jaar Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 waar ons klimaat voor veel Friezen een inspiratiebron was. In 2018 werd zichtbaar dat we er klaar voor zijn om samen de schouders eronder te zetten: van moeten naar willen!

Klimaatevent Fryslân: 26 november van 15.30-20.00 uur in Leeuwarden.
Kijk voor het programma & wijze van aanmelden bij onze agenda: Klimaatevent Fryslân

De organisatie is in handen van Wetterskip Fryslân, provinsje Fryslân, Waterconnecting 2018 en Vereniging van Friese Gemeenten.

Deel dit bericht: