LC: Huiskamers op slot

LC: Huiskamers op slot

10 april 2020


Als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen die overheden hebben genomen, komen ook Friese dorpshuizen en wijkgebouwen in financiële moeilijkheden. ‘Het is zorgelijk.’

Het zijn de huiskamers van Friesland. In de dorpshuizen (ongeveer 260) en de wijkcentra (ongeveer 70) delen inwoners lief en leed. Maar vanwege de coronamaatregelen zijn de gebouwen dicht. En dus zijn er geen inkomsten. Nu niet en in de nabije toekomst niet. Want wie durft het aan om een feestje te plannen in mei, juni of juli?

In tegenstelling tot horeca lijken dorpshuizenbesturen niet in aanmerking te komen voor landelijk crisismaatregelen aldus de FNP. Deze partij vroeg de afgelopen dagen in Provinciale Staten en gemeenteraden aandacht voor de centra, die zo belangrijk zijn voor de binding in wijken en dorpen. Mogelijk kunnen provinciale gelden van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) worden aangewend, opperde de FNP.

Hier denkt Doarpswurk, de stichting in Raerd die Friese dorpen ondersteunt, ook aan. Directeur Theo Andreae heeft er al over gesproken met gedeputeerde Klaas Fokkinga. Andreae maakt nu een schets die voor de gedeputeerde die volgende week bekendmaakt wat de provincie gaat doen. “In de IMF-pot zit 14 miljoen euro”, zegt Andreae. “Mogelijk kan een deel hiervan gebruikt worden. Maar het zijn nog ideeën.”
Er lopen meerdere sporen, gaat hij verder. “Wij zijn aangesloten bij de LVKK, de Landelijke Vereniging Kleine Kernen. Die is bezig met een lobby richting de landelijk politiek. Wij sluiten ons daarbij aan. Dan gaat het met name over de regeling van 4000 euro noodhulp en eventueel een loonbetaling van drie maanden, mochten dorpshuizen personeel in dienst hebben. De meeste centra draaien echter volledig op vrijwilligers. Met 4000 euro zijn de meeste dorpshuizen al heel erg geholpen.”

April, mei en juni zijn zeer belangrijk maanden, vertelt Andreae. Dat hoort hij ook van de besturen. “Wij leggen momenteel contact met alle 260 dorpshuizen in Friesland, een flinke klus. De meesten houden het hoofd nog wel even boven water, maar dat verschilt per geval. Van Schiermonnikoog hoorde ik bijvoorbeeld dat zij 25.000 euro moeten missen, omdat een congres is afgezegd. Dat is fors. Terwijl licht, water en elektriciteit wel gewoon doorgaan. Bovendien krijg je dit ook niet zomaar weer op gang. Dan zit je zeker in september, denk ik. Het is zorgelijk.”

De provincie laat weten dat Gedeputeerde Staten volgende week besluiten of zij meedoen met de lobby richting de landelijke politiek waarover Andreae het heeft. De lobby is erop gericht om dorpshuizen en wijkgebouwen op een lijst van sectoren te krijgen die recht hebben op eenmalig 4000 euro. Er wordt (nog) geen provinciaal geld beschikbaar gesteld. Uitgangspunt is dat eerst de rijksregelingen gebruikt moeten worden, aldus de provincie.

Lees het gehele artikel van de LC in pdf

Artikel integraal overgenomen van Leeuwarder Courant van 8 april 2020,
journalisten Elizabeth Vogelzang en Robert Jan Speerstra.
Foto Doarpswurk: dorpshuis De Terp te Schettens

Deel dit bericht: