Leader: Weer Europees geld voor plattelandsontwikkeling

Leader: Weer Europees geld voor plattelandsontwikkeling

25 februari 2019


Noordoost-Fryslân kan dit jaar 925.000 euro besteden aan leefbaarheidsprojecten. Voor Noordwest-Fryslân is dit 850.000 euro. Dit geld komt uit de regeling voor LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden. In 2016 wees de provincie deze twee regio’s aan als LEADER-gebieden. Een derde van de bedragen is provinciaal geld, het overige deel is Europees en gemeentelijk geld.

Doel van LEADER-subsidie is om de leefbaarheid te bevorderen en de vitaliteit, werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren. Al een aantal jaren is de subsidie aan te vragen voor de twee Friese regio’s, Noordoost- en Noordwest-Fryslân. Een voorbeeld van een eerder toegekend project is Potatoes Go Wild in het Bildt, prominent onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018. Ook de recent geopende Theaterkerk in Nes (Noardeast-Fryslân) kwam mede tot stand dankzij de Europese regeling.

Een belangrijk uitgangspunt voor LEADER is dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Vertegenwoordigers uit de streek, de streekambassadeurs, adviseren over het toekennen van de subsidie.

 Streekwurk
LEADER wordt binnen provincie Fryslân gecoördineerd door Streekwurk. Bij de diverse projectbureaus in de provincie kunnen initiatiefnemers terecht voor informatie, ondersteuning en antwoord op hun vragen.
Kijk op de website van de provincie voor meer informatie.

Deel dit bericht: