Leefbaarheid belangrijk in besluit Provinciale Staten

Leefbaarheid belangrijk in besluit Provinciale Staten

11 oktober 2018


De Staten van de provincie Fryslân hebben op woensdag 26 september een positief besluit (lees het Aangenomen amendement) genomen over de Beleidsbrief Leefbaarheid. Van te voren heeft Doarpswurk een eigen reactie op deze brief geschreven zoals al eerder gemeld.

Bestuur en team van Doarpswurk, besturen van dorpshuizen, andere initiatief nemende inwoners en collega organisaties, die actief zijn op het gebied van leefbaarheid hebben zich de afgelopen weken ingespannen om de Staten over de inhoud van deze reactie te informeren. Ook is dit verhaal en reacties daarop veelvuldig in de Friese media te lezen en te horen geweest.

En het resultaat is er naar!

De provinciale dorpshuizenregeling voor ver- en nieuwbouw van dorpshuizen mag niet worden afgebouwd (lees het aangenomen Amendement Dorpshuizenregeling). Er komt mogelijk een nieuwe, meer op maatwerk en meer samen met gemeenten opgezette regeling, die het behoud van de dorpshuizen ook in de toekomst garandeert.

Het afbouwen van de provinciale subsidie voor Doarpswurk mag niet beginnen, voordat er een nieuwe netwerkorganisatie voor het begeleiden en ondersteunen van de Friese vrijwilligers op het gebied van Leefbaarheid functioneert. De kennis en ervaring van Doarpswurk bij het werken met deze vrijwilligers moet onderdeel van deze nieuwe organisatie gaan uitmaken.

Een wijs besluit van de Staten!

Deel dit bericht: