Protest tegen kosten auteursrechten buurthuizen tijdens Corona-sluiting

Protest tegen kosten auteursrechten buurthuizen tijdens Corona-sluiting

28 augustus 2020


Bericht van de LVKK op Twitter donderdag 27 augustus: We trokken met @LSAbewoners aan de bel. En met succes! Vandaag ontvingen we bericht dat @BumaStemra, @Senarechten en Vedema een coulanceregeling toepassen voor dorps- en buurthuizen en wijkcentra!

Bericht van LVKK (19 augustus) op hun website:
Onbegrijpelijk! Buurthuizen en wijkcentra worden aangeslagen voor auteursrechtvergoedingen terwijl ze door Corona niet open konden zijn en na 1 juni slechts beperkt open. LVKK en LSA hebben met een brief bij de auteursorganisaties geprotesteerd tegen deze oneerlijke gang van zaken.

Alhoewel sportkantines vrijstelling hebben gekregen en compensatie krijgen voor hun licentie, verwachten Buma Stemra; Sena en Videma dat buurthuizen en wijkcentra ook in de periode dat zij niet open konden zijn, betalen voor gebruik van muziek en beeld. Een oneerlijke gang van zaken vinden de LVKK en LSA. Temeer daar juist deze maatschappelijke organisaties met hun belangrijke functie voor de gemeenschap, door Corona zwaar financieel zijn getroffen en nog altijd onder druk staan.

Daar komt nog bij dat er een niet te verklaren ongelijkheid zit. Evenals sportkantines hebben de wijkcentra en buurthuizen aanspraak kunnen maken op de NOW- en TOGS-regeling. Waarom hun status nu door de auteursrechtenorganisaties verschillend wordt gezien? De LVKK en LSA hebben in een brief om uitleg gevraagd en bezwaar geuit tegen deze gang van zaken.

Tekst van website en twitter LVKK
Foto: website LSA

Deel dit bericht: