Rottevalle opent duurzaam MFC It Werflân

Rottevalle opent duurzaam MFC It Werflân

20 februari 2017


Duurzaamheid stond voorop bij de bouw en de inrichting van MFC It Werflân in Rottevalle. Het is voor zover bekend het eerste openbaar nutsgebouw dat is gebouwd en ingericht volgens de principes van cradle to cradle (C2C). Vrijdag 17 februari is het officieel geopend.

Het is nog een drukte van belang op de dag voor de officiële opening. Schoolkinderen oefenen hun act, terwijl in het huiskamergedeelte van het dorpshuis de laatste lampen nog moeten worden opgehangen. De bar is met lint afgezet en mag nog niet worden gebruikt, want het hout is nog nat van de lak.

De houten bar is maar één van de vele aspecten waar het ‘cradle to cradle’ karakter van het multifunctioneel centrum zichtbaar is. Het zeildoek op de barkrukken, afkomstig van het skûtsje ‘de Rot’ uit Rottevalle, benadrukken de lokale invloed op de bouw en het interieur. Net als de stoelen in de huiskamer waarvan de zittingen van voormalige klimtouwen zijn gemaakt. De wanden in het hele gebouw bestaan uit houten platen die met schroeven zijn vastgezet. ‘Als je het gebouw afbreekt, kun je ze weer opnieuw gebruiken’, legt secretaris Hennie Meppelink van het dorpshuisbestuur het principe van cradle to cradle – van wieg tot wieg – uit. ‘Afval bestaat niet; als je het niet meer nodig hebt, kun je het ergens anders voor gebruiken en belast je het milieu er niet mee.’

Het idee voor een C2C-dorpshuis werd hen ingegeven door Jaap Koen Bijma van Doarpswurk. Het was 2009 en dorpshuis It Tiksel had van de gemeente Smallingerland het groene licht gekregen voor nieuwbouw. ‘We wilden iets met duurzaamheid doen en toen stelde Jaap Koen voor om het eerste c2c-dorpshuis van Nederland te worden.’

Het bestuur was enthousiast en begon – met bouwkundige Sieger Visser als belangrijke technische motor – met het maken van plannen en het aanvragen van subsidies. Hierbij kregen ze advies en begeleiding van Doarpswurk. Ze vonden, naast gemeente en provincie, een grote geldschieter in de Stichting Doen, die het principe van een c2c-dorpshuis met interesse volgt.

Toen ze in 2012 met de bouw van start zouden, kwamen de beide scholen uit het dorp met het verzoek of ze als gefuseerde nieuwe school konden meedoen in de nieuwbouw. Dat betekende wel dat het hele proces van plannen maken opnieuw moest beginnen. Bovendien nam de gemeente het project over van het dorpshuisbestuur, maar deze bleef een belangrijke vinger in de pap houden. ‘Als je het wilt hebben zoals je zelf hebt bedacht, moet je er bovenop zitten. Wij hebben altijd gezegd: het is ons mfc, dus jullie moeten naar ons luisteren’, zegt Meppelink stellig.

Belangrijke voorwaarde van de dorpshuisbestuurders was dat het C2C-principe gehandhaafd bleef. Dat betekende bijvoorbeeld dat het materiaal zoveel mogelijk uit de regio moest komen, maar

ook de benodigde mankracht. ‘Communicatie is in zo’n proces erg belangrijk. We hebben ervaren dat de bouwwereld en de gemeente nog teveel vanuit zichzelf denken en te weinig vanuit de klant.’ Ook de inzet van vrijwilligers vroeg om een goede communicatie. ‘De professionals moesten er vooral aan wennen dat de vrijwilligers ook een zinvolle inbreng hadden. Als vrijwilliger moet je niet over je heen laten lopen.’

MFC It Werflân bestaat nu uit een school, dorpshuis, kinderopvang en peuterspelen, waarbij verschillende ruimtes gezamenlijk worden gebruikt. Een deel van de jeugdsoos bijvoorbeeld is ook in gebruik bij de buitenschoolse opvang en de kinderen van de school hebben activiteiten in de grote zaal, die met schuifwanden in meerdere kleinere zalen kan worden verdeeld.

Het gebouw is in januari al in gebruik genomen, maar het is nog wel wat behelpen en wennen, bekent Meppelink. ‘Iedereen moet aan de nieuwe situatie wennen, maar het komt goed’, zegt ze. Punt
van aandacht is de geluidsoverlast die groter is dan voorzien, waardoor bepaalde combinaties van activiteiten niet mogelijk zijn. Ook is het gebouw niet helemaal energieneutraal. ‘Doordat de school er bij in kwam, bleek dat niet meer mogelijk. Maar er is bewust geen gasaansluiting aangelegd. De vloerverwarming en warmeluchtpomp worden voor het grootste gedeelte gevoed door de zonnepanelen.’

Het resultaat van jaren van plannen maken, bouwen en overleggen is vrijdag 17 februari officieel geopend. Deze eer was voor Hennie Meppelink en Sieger Visser, de twee grote trekkers van het proces. Meppelink werd daarbij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten voor de samenleving. Behalve bestuurslid van het dorpshuis heeft ze nog vele andere maatschappelijke functies vervuld. Ook voorzitter Joop Mast van het dorpshuis kreeg een lintje.

Tekst en foto’s: Ida Hylkema

Deel dit bericht: