Streekwurk zoekt nieuwe ambassadeurs voor adviesplatform regio Zuidoost!

Streekwurk zoekt nieuwe ambassadeurs voor adviesplatform regio Zuidoost!

27 mei 2020


Ambassadeurs met oog voor de ontwikkeling van Zuidoost-Fryslân

In Zuidoost-Fryslân zetten we ons vol enthousiasme in op het versterken van de leefbaarheid in de regio. Ben jij een betrokken bewoner, ondernemer of bestuurder van een vereniging uit Zuidoost-Fryslân? Wil je meedenken en -werken aan jouw woon- en werkomgeving? Neem dan zitting in het adviesplatform bij Streekwurk Zuidoost-Fryslân!

Door als ambassadeur plaats te nemen in het adviesplatform help je mee om de maatschappelijke omgeving in onze regio mooier te maken. Het geeft je bovendien een prachtige inkijk in alle maatschappelijke initiatieven in de regio. Je kunt jouw netwerk en ervaring inzetten om mensen en projecten te verbinden.

Als lid van het adviesplatform ben je nauw betrokken bij de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van het Iepen Mienskipsfûns. Zo wordt er 3 keer per jaar een subsidieronde geopend, beoordeelt ieder lid de ingediende aanvragen individueel, waarna het adviesplatform bijeen komt om de aanvragen onderling te bespreken en te rangschikken. Op basis van deze rangschikking brengt het adviesplatform een zwaarwegend advies uit aan Gedeputeerde Staten.

Taken en verantwoordelijkheden leden van het adviesplatform
· Actief benutten van het netwerk ten behoeve van het initiëren van projecten.
· Verbindingen leggen tussen projecten en initiatiefnemers.
· Ter voorbereiding van vergaderingen het lezen en beoordelen van aanvragen voor Iepen Mienskipsfûns projecten.
· Het deelnemen aan ongeveer 10 vergaderingen en bijeenkomsten per jaar (overleggen adviesplatform, pitchavonden, deskundigheidsbevordering, bezoeken projecten etc.).
· Gedeputeerde Staten adviseren over het bijstellen van de subsidieregeling van het Iepen Mienskipsfûns.

Profiel nieuwe ambassadeur
· Woonachtig in de regio Zuidoost-Fryslân, heeft een groot netwerk in en is betrokken bij het gebied.
· Gedegen kennis van het gebied.
· Adviserende vaardigheden en het vermogen om in overleg met de andere leden van het adviesteam tot een gedegen afweging te komen.
· Enige ervaring met het werken aan initiatieven uit de gemeenschap.
· Goede communicatieve vaardigheden.
· Gezien de huidige expertise binnen het adviesteam is een netwerk binnen de thema’s cultuur en welzijn, biodiversiteit, natuur/landschap en wonen een pré.

Vergoeding
Als lid van het adviesplatform vervul je een functie op vrijwillige basis. Wij bieden een presentievergoeding per dagdeel/vergadering en een reiskostenvergoeding. Daarnaast investeren we in deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld door het aanbieden van workshops, relevante congressen en bijeenkomsten.

Meer informatie of solliciteren?
Neem voor meer informatie contact op met Peter Algra van het projectbureau van Streekwurk in Gorredijk, telefoon 06-11868608. Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en cv, ontvangen wij graag per e-mail: zuidoost@fryslan.frl.
Solliciteren kan t/m 14 juni 2020. Op basis van de ingezonden sollicitaties wordt een selectie gemaakt van kandidaten. Deze kandidaten nodigen wij, uiteraard met inachtneming van de corona richtlijnen en in overleg met de sollicitant, uit voor een sollicitatiegesprek. Deze gesprekken vinden plaats in week 27 (29 juni-5 juli).

Tekst & foto: Streekwurk

Deel dit bericht: