Subsidieregeling voor lokale projecten verlengd

Subsidieregeling voor lokale projecten verlengd

13 juli 2020


Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds trekt € 500.000,– extra uit voor kleinschalige projecten in de Waddenregio. Het geld is bestemd voor lokale en vernieuwende initiatieven. Per project kan er maximaal € 50.000,– worden aangevraagd. Er kan tot 29 januari 2021 een beroep worden gedaan op de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI).

In eerste instantie zou de regeling op 10 juli van dit jaar sluiten. De aanleiding voor verruiming van het Budget Lokale Innovaties is het grote aantal aanvragen. “We zien dat er op veel plekken in het Waddengebied initiatieven ontstaan die goed zijn voor de leefbaarheid, werkgelegenheid en natuurontwikkeling in en rond dorpen. Het Waddenfonds vindt het belangrijk daar een bijdrage aan te leveren’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds.

Projecten die in aanmerking willen komen voor een subsidie, moeten niet alleen lokaal worden gerealiseerd maar ook innovatief zijn. Daarnaast moeten ze de sociale cohesie bevorderen, goed zijn voor de plaatselijke economie en een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van het Waddengebied. De afgelopen periode was er al € 1,5 miljoen beschikbaar voor de regeling. Daar komt nu tot 21 januari volgend jaar nog eens € 500.000,– bij.

Tekst & foto: Waddenfonds

Deel dit bericht: