Theo Andreae, nieuwe directeur Doarpswurk

Theo Andreae, nieuwe directeur Doarpswurk

30 september 2019


Per 1 oktober 2019 is Theo Andreae de nieuwe directeur van Doarpswurk. Hij neemt deze functie over van Jan Hendrik Jansen, die met pensioen gaat.

Theo Andreae (52) is woonachtig in Joure en sinds december vorig jaar werkzaam als adviseur en projectleider bij Doarpswurk. Hij volgde de studie Master of Financial Planning en had diverse functies in de verzekeringssector. Sinds 2007 is hij zelfstandig ondernemer als onafhankelijk financieel planner. Als mede-oprichter en voorzitter van Pro Deo Planners combineert hij zijn vakkennis met sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Deze ‘mensenkant’ van zijn financiële en organisatorische werkzaamheden, zette hem aan om in 2018 te gaan solliciteren bij Doarpswurk.

Bij Doarpswurk is Andreae momenteel projectleider om de organisatie te profileren en een plek te geven in de nieuwe nog op te richten provinciale netwerkorganisatie voor leefbaarheidsinitiatieven. Voor Doarpswurk staat daarbij het belang van een goede ondersteuning en begeleiding van dorpsbelangen, dorpshuizen en burgerinitiatieven voorop. ‘Wij gaan op basis van onze eigen kracht – expertise en netwerk – de besprekingen in over de toekomst’, aldus de nieuwe directeur.

‘Wat mij het meest aanspreekt zijn de uitdagingen en uitgangspunten waar Doarpswurk voor staat. Dichtbij huis participeren en acteren om de leefbaarheid op het Friese platteland te versterken, voorzieningen te creëren en betrokkenheid te vergroten. Zoals de politiek het verwoordt: participatie. Uitdagingen die in het verlengde liggen van mijn overtuiging dat verantwoordelijkheid niet gegeven kan worden, maar alleen genomen.’

Deel dit bericht: