Tweede tender Iepen MienskipsFûns open 23 april

Tweede tender Iepen MienskipsFûns open 23 april

18 april 2019


De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. In 2019 kan er nog op twee momenten subsidie uit het IMF worden aangevraagd (vanaf 23 april tot en met 17 mei & van 16 september tot en met 11 oktober). 

Bijvoorbeeld: Het Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân verstrekte in de eerste tender van dit jaar subsidie aan 23 initiatieven vanuit de mienskip. De projecten zorgen samen voor een totale investering van ruim 2 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio.

Het project ‘Rustpunten in Noordwest Friesland’
Dit project krijgt ruim 8.000 euro voor het creëren van tien herkenbare rustpunten op particuliere erven in het buitengebied van Noordwest-Fryslân. Fietsers en wandelaars kunnen er op basis van zelfbediening even uitrusten met een kopje koffie of thee. Ze liggen vlakbij een fiets- of wandelknooppunt en zijn voorzien van toilet en elektrisch oplaadpunt voor de fiets. De initiatiefnemers hopen hiermee het buitengebied van Noardwest-Fryslân toeristisch aantrekkelijker te maken.

Wat: subsidie Iepen MienskipsFûns
Wanneer: van 23 april t/m 17 mei 2019
Voor wie: inwoners met een goed idee voor hun dorp of wijk

Van idee tot subsidieaanvraag
Om inzicht te krijgen of uw projectidee voor subsidie in aanmerking komt, biedt de provincie u de mogelijkheid uw projectidee af te stemmen met een projectadviseur van Streekwurk in uw regio. Samen kijken we hoe we van uw projectidee een subsidieaanvraag kunnen maken. U kunt bij het projectbureau ook terecht voor advies en vragen over de IMF-subsidie.

Wist u dat?
Binnen het Iepen Mienskipsfûns kunnen niet alleen stichtingen, verenigingen en coöperaties, maar ook vijf natuurlijke personen gezamenlijk een aanvraag indienen. Deze manier van aanvragen komt voor wanneer een initiatief geen aansluiting heeft bij een stichting of vereniging of nog helemaal in de kinderschoenen staat. Zo’n initiatief kan bijvoorbeeld een pilot of onderzoek zijn. Bij een bepaalde uitkomst kan er best reden zijn om daarna wel een stichting of vereniging op te richten en activiteiten te ontplooien op basis van de opgedane ervaringen in de onderzoeksfase. Kortom, het IMF biedt ook kansen voor natuurlijke personen, zolang het initiatief aansluit bij de doelen van het IMF. Vijf natuurlijk personen kunnen maximaal € 10.000 subsidie aanvragen

Tekst & foto: project in Noardwest-Fryslân, provinsje Fryslân

Deel dit bericht: