Waddenfonds: subsidieregeling Budget Lokale Innovaties

Waddenfonds: subsidieregeling Budget Lokale Innovaties

30 juli 2019


Voor kleinschalige projecten kan een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds worden ingediend van maximaal € 50.000,–.  Projecten die in aanmerking willen komen, moeten bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen maandag 18 juni 2018 en vrijdag 13 december 2019 tot 13:00 uur of tot zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Er is maximaal € 1.000.000,– beschikbaar voor de regeling. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor meer informatie over de regeling en advies over uw in te dienen aanvraag kunt u bellen of mailen met een van onderstaande Friese adviesloketten:

  • Streekwurk Zuidwest Fryslân |T 058 – 292 59 64 | M zuidwest@fryslan.frl
  • Streekwurk Noardwest Fryslân | T 0517 – 38 07 33 | M noardwest@fryslan.frl
  • Streekwurk Noordoost Fryslân | T 0511 – 47 92 10 | M noordoost@fryslan.frl
  • Streekwerk Waddeneilanden| T 058 – 292 58 12 | M eilanden@fryslan.frl

Kijk hier voor uitgebreide adresgegevens van de adviesloketten en een indeling per regio.

Foto en tekst: Waddenfonds

Deel dit bericht: