Wenje foar de takomst

Wenje foar de takomst

25 juni 2020


Op donderdag 18 juni organiseerde Doarpswurk het webinar ‘Wenje foar de takomst’. Aan het webinar namen ruim 27 dorpsbelangen en geïnteresseerden deel.

Van het webinar is een kort verslag gemaakt, je kan het lezen in pdf 25062020 Verslag webinar Wenje foar de takomst
In het verslag zijn een aantal mooie voorbeelden opgenomen van inwoners in Fryslân, die betrokken zijn bij bijzondere wooninitiatieven ter inspiratie.

In september organiseert Doarpswurk een tweede webinar over wonen, waar we iedereen graag voor uitnodigingen.

Heb je tips en ideeën, we horen het graag!
Mail ons: info@doarpswurk.frl

Deel dit bericht: