Hoe gaan we om met de veranderende wereld in ons dorp?

Transitie betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen waarin ideeën, samenwerking en realisatie weer leiden tot mooie dingen zoals bijvoorbeeld een levendig dorp of een nieuwe vorm van besturen. Wat hierbij helpt is naar de oorspronkelijke ideeën te kijken. Wat was ook alweer de bedoeling van een gemeenschap? Wat is in essentie een levendige democratie?

We realiseren ons dat niet iedere dorpsbewoner interesse heeft in deze vaak meer abstracte vraagstukken. Maar voor bewoners, bestuurders, initiatiefnemers en professionals die wel behoefte hebben aan verdieping willen wij kennis delen. Zo helpen wij bij het vormen van gedachten en het zoeken naar – en vinden van – antwoorden. Door anders te leren denken en te begrijpen waar dingen vandaan komen kun je beter omgaan met de veranderingen zoals de digitale veranderingen maar ook over bestuurskunde versus initiatiefkunde.

Doarpswurk brengt daarom in 2017 en 2018 een viertal beknopte publicaties uit. De volgende onderwerpen verschijnen de komende twee jaar in de vorm van een boekje waarbinnen de inhoud steeds in ontwikkeling is. We spreken daarom ook van een cahier, een schrift waarin een aantal ideeën zijn samengebracht en uitgewerkt:

Cahier 1: Gemeenschap & Leefbaarheid (*reeds verschenen)
Cahier 2: Democratische vernieuwing & Dialoog
Cahier 3: Initiatiefkunde; Initiatiefnemer zijn in eigen dorp
Cahier 4: De Duurzame Mienskip

Ieder cahier vormt tevens de basis van een aantal korte inspirerende avondsessies die in groepsverband worden behandeld. Schrijf je hier in voor de twee scholingsavonden (7 – 21 november) die horen bij Cahier 1 en vraag gelijk je boekje aan.

Op de website van Doarpswurk, kijk o.a. bij Downloads, en op Ons Dorp in transitie staan vele tools, methoden en ideeën die inzicht kunnen geven bij de ontwikkeling van gemeenschap en leefbaarheid. Je kunt ze kosteloos downloaden en gebruiken (we vinden het fijn als je de bron noemt).