Titus Sijmonsma, adviseur

Titus Sijmonsma, adviseur

[image_with_animation image_url=”5488″ alignment=”” animation=”Fade In” box_shadow=”none” max_width=”100%”]

“Ik wurkje mei in protte wille foar in organisaasje dy’t yn it hert fan de mienskip aktyf is. We wurkje mei minsken troch te bouwen oan in bettere leefomjouwing. Myn passy is om ferbiningen te lizzen tusken minsken en wêr nedich help biede yn konfliktsituaasjes”.

Nim kontakt op mei Titus fia tsijmonsma[at]doarpswurk.frl of belje 06-46487488. Kinst him folgje op Twitter @titussijmonsma

Myn wurkgebiet foar de doarpen is de hiele provinsje en as oandachtsfunksjonaris bin ik aktyf yn de regio Súdeast Fryslân.

Deel deze pagina: