Bestuur Doarpswurk

Bestuur Doarpswurk

Doarpswurk is een stichting met verenigingskenmerken. Dat betekent dat de achterban door middel van adviezen invloed op de besluitvorming kan uitoefenen. Ook bij de samenstelling van het bestuur komt dit tot uiting.

Afkomst
De leden, uitgezonderd de voorzitter, moeten afkomstig zijn uit de kring van de leden/bestuursleden van dorpsbelangen en van leden/bestuursleden van dorpshuizen. Dit is in de statuten vastgelegd. Zo wordt de band met de doelgroepen blijvend bewaakt.

Het bestuur van Doarpswurk bestaat uit:
Doeke Anne Fokkema (voorzitter)
Je kan contact met de voorzitter opnemen via foarsitter(@)doarpswurk.frl
Hennie Meppelink (vicevoorzitter)
Margot Blaauw (secretaris)
Geert Pijlman (penningmeester)
Roelof Bos (lid)

Deel deze pagina: