Jaap Koen Bijma:

“We leven in een tijd dat we niet anders kunnen dan in transitie zijn. Om door een transitie heen te kunnen kijken hebben we leiders nodig met een inspirerende visie. Deze leiders zijn zeldzaam en staan vaak op gespannen voet met de Friese Mienskip. Vernieuwing is de kunst van enkelingen, die de brug weten te slaan naar de samenleving. Ik ben dienstbaar aan deze enkelingen, aan vernieuwing en het slaan van die brug. Zo draag ik bij aan een duurzaam, leefbaar en democratisch Fryslân”.

Neem contact op met Jaap Koen via jbijma[at]doarpswurk[dot]frl of bel 06-51405141. Je kunt Jaap Koen ook volgen op Twitter via @jaapkoenbijma.

Zijn werkgebied voor de dorpen is de gehele provincie en als aandachtsfunctionaris is hij actief in de regio Súdwest-Fryslân.